Нүүрсхүчлийн хийнээс шатахуун гаргаж авна

Агаар дахь нүүрсхүчлийн хийн агууламжыг нэмэгдүүлж байгаа гол эх үүсвэрүүдийн нэг нь хүний үйл ажиллагаатай холбоотой буюу нүүрс, нефть гэх мэт байгалийн гаралтай түлшний шаталтын үр дүн юм. Тэгвэл энэ нүүрсхүчлийн хийг буцааж түлш болон хувиргах буюу сэргээгдэх эрчим хүчний салбарт хувьслын чанартай гэгдэх шинэ технологийг бий болгосон байна.

АНУ-ын "Joule Biotechnologies" корпораци нарны энергийн тусламжтайгаар нүүрсхүчлийн давхар ислийг шингэн био-түлшинд хувиргах технологи боловсруулсан байна. "Helioculture" хэмээн нэрлэгдэх энэ технологи бүхий хувиргагч нь генетикийн аргаар бий болгосон бичил биетүүдийн тусламжтайгаар фотосинтезийн урвал явуулан шатахуун болгон ашиглаж болохуйц нүүрс-устөрөгч буюу этанолыг ялгаруулдаг байна. Одоогоор бичил биетүүд болон технологийн нарийн үйл ажиллагааны тухай хараахан нийтэд мэдээлэгдээгүй байна.

Энэ технологи нь нарны эрчим хүч болон био-түлшний технологитой харьцуулахад олон давуу талтай юм. Ургамлын гаралтай био-түлшний адил их хэмжээний тарилангийн талбай болон хөдөө аж ахуйн нүсэр үйл ажиллагаа шаардлагагүй бөгөөд нэг жилийн хугацаанд 4 га талбайгаас 60 мянган литр био-түлш үйлдвэрлэх боломжтой ажээ. "Helioculture" технологиор үйлдвэрлэсэн түлшний энергийн агууламж нь нарны энергийн төхөөрөмжөөс илүү бөгөөд энергийг бараг алдагдалгүйгээр дамжуулж тээвэрлэх боломжтой юм. Мөн үйлдвэрлэлийн нийт өрт
өг нь нүүрс, нефть гэх мэт уламжлалт түлшний бүтээгдэхүүнтэй ойролцоо байх ажээ.

Joule Biotechnologies корпораци уг технологийг лабораторын хэмжээнд бүрэн туршиж дууссан бөгөөд туршилтын цахилгаан станц байгуулах ажлыг эхлүүлсэн байна. Хэрэв энэ ажил амжилттай болвол 2010 оноос этанолын үйлдвэрлэлийг, 2011 оноос нийтийн хэрэгцээнд зориулагдах түлшний үйлдвэрлэлийг тус тус эхлүүлэхээр төлөвлөж байгаа ажээ.

,

ганцхан сэтгэгдэл:

Одоо удахгүй дэлхийн дулаарлыг ихээр нэмэгдүүлж байгаа метан хийг буцааж эрчим хүчний эх үүсвэр болгон ашиглах технологи гарна гэж бодож байна.

хариулах...

Сэтгэгдэл үлдээх