Жиргээнээс "алт ургуулна"

Хөрөнгийн зах зээлд маргааш юу тохиолдох, эсвэл ямар нэгэн компаний хувьцааны ханш хэрхэн өөрчлөгдөхийг урьдчилан мэдэхийг хүсч байна уу. Тэгвэл зөвхөн Твиттерийг ашиглахад л хангалттай гэж судлаачид нотлож байна. Калифорнийн их сургуульд бүтээгдсэн компьютерийн загвар Твиттерийн жиргээнд шинжилгээ хийх замаар хөрөнгийн зах зээлийн ирээдүйг урьдчилан тааварлахад туслана. Мөн энэ загвар компьютерийн шинжилгээний уламжлалт бусад аргачлалуудтай харьцуулахад 11 хувиар илүү нарийвчлал бүхий үр дүнг үзүүлжээ.

Уг загварын тусламжтайгаар компаниуд болон бүтээгдэхүүний нэрсийг иш татсан жиргээнүүдэд шүүлт хийж, тэдгээр нь бусад жиргээчидтэй хэрхэн холбогдож байгааг тогтоосноор арилжааны далайц болон арилжаалагдах хувьцааны тоон хэмжээг өмнөх өдөр нь тааварлан мэдэх боломжтой болжээ. Мөн загварыг шалгах туршилтыг 4 сарын хугацаагаар үргэлжлүүлэн хийж үзэхэд Dow Jones Industrial Average индекс болон зах зээлийн шинжилгээний бусад суурь стратегүүдээс 1.4-өөс дээш, ихэнх тохиолдолд 11 хувиар илүү үр дүнг тус тус үзүүлсэн байна.

Твиттерийн асар их хэмжээтэй өгөгдөл доторхи зүй тогтлыг олж харж, загварын хөгжүүлэлтийг хийсэн профессор Vagelis Hristidis; энэ загвар хөрөнгө оруулагч нарт томоохон цохилт болно гэж хэлжээ. Нийгмийн сүлжээн дэх мэдээллийн цар хэмжээ ихсэхийн хэрээр хөрөнгө оруулагч нар тэдгээрийг шинжилж ашиг олохыг эрмэлзсээр ирсэн. Урьд нь хийгдэж байсан адил төстэй судалгаануудад жиргээний агуулга эерэг болон сөрөг байгаа эсэхэд шинжилгээ хийж хувьцааны ирээдүйг тааварлахыг оролдож байв. Мөн ямар нэгэн компанийг сонгох бус, зах зээлийн ерөнхий индэксүүдийг хамарч байсан юм.

Тэгвэл харьцангуй цөөн судлаачид жиргээний тоон хэмжээ болон бусад жиргээчидтэй хэрхэн холбогдож байгаад анхаарал хандуулж байв. Шинэ загварыг боловсруулсан судалгааны хүрээнд 2010 оны эхний хагасын S&P 500 жагсаалтад орсон компаниудаас дурын байдлаар 150-г сонгон авч тэдгээрийн хувьцааны өдөр тутмын хаалтын ханш, арилжаалагдсан тоог тус тус бүртгэж авсан байна. Туршилтын дараагийн шатанд тэдгээр компаниудын талаархи жиргээнүүдээс судалгааны зорилгод хамаарахыг сонгон авах програм хангамжийн шүүлтүүрийг боловсруулсан байна. Хэрэв Apple компанийг сонгосон бол алим болон бусад төрлийн жимстэй холбоотой жиргээг харгалзаж үзэхгүй байх шаардлагатай гэсэн үг юм.

Судлаачид жиргээний нийт тооноос үндэслэн хувьцааны арилжаалагдах тоо хэмжээг тодорохойлж болно хэмээн таамаглаж байв. Гэвч хувьцааны тоо нь ямар нэгэн компанид хамаарах тодорхой сэдэв бүхий бичлэгийн тоотой шууд хамааралтай байв. Тухайлбал Аpple-ийг сонгосон тохиолдолд тус компаний шинэ гүйцэтгэх захирлын тухай жиргээнүүдээс илүүтэйгээр сүүлд худалдаанд гаргасан бүтээгдэхүүн болон түүний худалдааны ашиг орлогын тухай жиргээ илүү ач холбогдолтой байжээ.

Судлаачид мөн хувьцааны ханш тодорхой сэдэв бүхий бичлэгийн тооноос хамаарч байгааг тогтоож 2010 оны 3 сарын 1-нээс 6 сарын 30-ны хоорондох зах зээлийн бодит үзүүлэлтүүдэд тулгуурлан симуляци хийж загварын гүйцэтгэлд үнэлгээ өгсөн байна. Энэ хугацаанд Dow Jones Industrial Average индекс 4.2 хувиар унасан бол шинэ загвар дөнгөж 2.4 хувийн алдааг үзүүлжээ. Харин профессор Vagelis Hristidis Dow Jones Industrial Average индексийн уналтын үеийн арилжааны стратегид тулгуурлан хийсэн уг судалгаанд хэд хэдэн сул тал байгааг үгүйсгээгүй байна. Тухайлбал дээрх индексийн өсөлтийн үед адил үр дүн үзүүлэх магадлал багатай юм байна.


эх сурвалж; mailonline

Фүкүшима ба робот техник - 1

Фүкүшима Дай-Ичи АЦС-д осол гарсанаас хойш 1 жилийн хугацаа өнгөрч байна. Ослоор реакторуудад цөмийн түлшний хайлалт (melt down) явагдаж түүнээс үүдэн гарч болох цацраг идэвхт бодисын алдагдал өнөөдөр ч дэлхий дахиныг түгшээсэн хэвээр байгаа билээ. Мөн реакторуудын орчимд цацраг идэвхжилийн хэмжээ хэт өндөр байгаа нь хүн ажиллах нөхцөлгүй болгож, реактор доторхи нөхцөл байдлыг тодорхойлох, цаашид ослын хор уршигийг арилгах ажлыг робот техникт даатгахаас өөр аргагүй байдалд хүргэж байгаа юм.

Харамсалтай нь роботын технологиор дэлхийд тэргүүлэгч гүрнүүдийн нэг гэгддэг Япон улсад АЦС-д ажиллах чадвартай робот ширхэг ч байсангүй. АЦС аюулгүй гэдэгт япончууд хэт их итгэлтэй байсан явдал нь ослын үед ажиллах робот бүтээх байтугай, ослын нөхцөл байдлыг хүндрүүлж их хэмжээний цацраг идэвхт бодисын алдагдал гарахад нөлөөлсөн хэмээн олон хүн дүгнэж байна. Мөн нэг жилийн хугацаа өнгөрөөд байгаа өнөөдрийг хүртэл реакторуудын дотор ямархуу байдалтай байгааг хэн ч тодорхой мэдэж чадаагүй байгаа юм.

Ослын үед реакторуудад гарсан устөрөгчийн дэлбэрэлтийн дараа 4-р сарыг хүртэл хөргөлтийн ажиллагааг бүрэн сэргээж чадаагүй бөгөөд реакторын усны температур нэмэгдэж хэзээ ч дахин дэлбэрэлт болох нөхцөл байдал үргэлжилж байсан юм. Тухайн үед усны температурыг аль болох хурдан 100 хэмээс багасгаж буруулах шаардлагатай байв. Гэвч АЦС-ын барилгын реакторын хэсэгт өндөр хэмжээний цацраг идэвхт бодис тархсан байснаас ажилчид реакторын орчинд очиж хөргөлтийг сэргээх боломжгүй байв.

Нэгэнт өөрсдийн гэсэн роботгүй учир Токио Дэнрёкү компани Америкт үйлдвэрлэгдсэн Packbot роботыг 4 сарын 17-нд  реакторын барилгад оруулав. Уг роботын хийсэн дүрс бичлэгүүдээс 1-р реакторын барилга доторхи нөхцөл байдлыг анх удаа бодитоор тодорхойлж чадсан юм. Мөн цацрагийн хэмжилт хийж хамгийн өндөр хэмжээ 1200 млзв/ц-т хүрч байгааг, барилгын зарим хэсэгт 10.5 млзв/ц буюу хүн богино хугацаагаар ажиллах боломжтой газруудыг ч бас тодорхойлов.

Эдгээр мэдээлэлд үндэслэн 5 сарын 9-нд ослоос хойш анх удаа ажилчид реакторын барилгад орж реактор доторхи усны түвшин, даралтын хэмжүүрүүдийг засварлав. Мөн тэдгээр хэмжүүрүүдийн заалтад үндэслэн реакторт түлшний хайлалт болсон гэсэн дүгнэлтэд хүрсэн юм. Түүгээр ч зогсохгүй хайлсан түлш реакторын их биеийг гэмтээж гадагшлан, төмөр бетон хамгаалах хийцийн доод хэсэгт тунасан байх магадлалтайг тогтоожээ. Энэ нь дэлхийн цөмийн эрчим хүчний түүхэнд тохиолдож байгаагүй реакторын хамгийн том гэмтэлд тооцогдож байгаа юм.

Цаашид роботын туслалцаатайгаар авсан мэдээлэлд үндэслэн шаардлагатай арга хэмжээнүүдийг авсанаар 1 болон 2-р реакторын усны температурыг зохих хэмжээнд хүртэл амжилттай буулгаж чадсан юм. Харин 3-р реакторын хөргөлт хүссэн хэмжээнд хүрээгүйгээр барахгүй 6 сарын 10-нд усны температур 180 хэмд хүрч дахин дэлбэрэлт үүсэх нөхцөл бий болов. Хөргөлтийн усны хэмжээг нэмэгдүүлэх тохиолдолд их хэмжээний цацраг идэвхт бодис шингээсэн ус реактор орчмоос алдагдаж далай болон хөрсөнд шингэхэд хүрчээ.

Тухайн үед Токио Дэнрёкү компани реакторын ослын үеийн хөргөлтийн 1-р системийг ажиллуулахаар шийдсэн юм. Уг систем нь реакторын дээд хэсгээс шүрших замаар бага хэмжээний усаар харьцангуй үр дүнтэй хөргөлт явуулах боломжтой байв. Гэхдээ түүнийг ажиллуулахын тулд реакторын барилгын 2 давхарт байрлах хаягдал хийг зайлуулах хоолой бүрэн бүтэн эсэхийг шалгах хэрэгтэй болсон юм. Гэтэл Packbot роботод 2 давхарт хүрэх огцом, өгсүүр шатаар авирах чадвар байсангүй.

Иймд тухайн үед туршилтын шатанд байсан Quince роботыг ажиллуулахаар шийдэв. Уг робот нь ямар ч замд гайхалтай туулах чадвар сайтай бөгөөд гамшигийн үед ашиглахаар төлөвлөн Чиба Коогё их сургууль зэрэг байгууллагууд хамтран бүтээж байв. Quince ердийн нөхцөлд радио долгионы удирдлагаар ажиллах боловч долгион АЦС-ын барилгын зузаан бетонон ханыг нэвтэлж чадахгүй учир утсан холболт бүхий удирдлагыг ашиглах болсон байна.

Улмаар Quince 7 сарын 26-нд 3-р реакторын барилгад орж, шатаар төвөггүй өгсөн 2-р давхарт байрлах хоолойнуудыг ноцтой гэмтэл аваагүй болохыг тодорхойлов. Мөн үргэлжлүүлэн хийсэн хэмжилтээр цацраг идэвхжил богино хугацаагаар хүн ажиллаж болох хэмжээнд байгааг тогтоов. Дараагийн өдрөөс ажилчид ээлжлэн барилгад орж хаягдлын хоолойг залган, хөргөлтийн 1-р системийг ажиллуулсанаар реакторын усны температурыг бууруулж чадсан юм. Quince түүнээс хойш реакторын барилга дотор үргэлжлүүлэн ажиллаж байсан боловч 10-р сард удирдлагын кабель нурангад орооцолдсоноос гацаж, өнөөдрийг хүртэл АЦС дотор хөдөлгөөнгүй хэвээр байна.

Packbot
Quince

үргэлжилнэ ...

Дижитал телевизорын шинэ боломжууд

Манай улс 2014 оны 7 дугаар сарын 31-нд телевизийн тоон буюу дижитал системд шилжихээр төлөвлөөд байгаа билээ. Харин бид нэвтрүүлгийн дүрс болон дууны чанар эрс сайжирна гэдгээс бусдаар шинэ системийн ач холбогдлын талаар хангалттай мэдээлэлгүй байна. Тоон систем нь дуу, дүрсний мэдээллийг илүү өндөр чанартайгаар дамжуулах боломж бүрдүүлдэг боловч түүнийг хүлээн авч буй дижитал технологи бүхий телевизорууд ч мөн адил олон төрлийн дэвшилтэт боломжуудыг агуулах болжээ.

Энэ талаар Япон улсад худалдаалагдаж буй сүүлийн үеийн дижитал телевизоруудад нэвтрээд байгаа шинэ технологиудад тулгуурлан танилцуулья. Тус улс өнгөрөгч оны 7 сараас телевизийн нэвтрүүлгийн аналог дамжуулалтыг зогсоож дижитал системд бүрэн шилжээд байна. Мөн 2003 оноос тоон технологи бүхий телевизийн нэвтрүүлгүүдийг 3 том хотод анх дамжуулж эхэлсэн бол өнөөдөр сансарын хиймэл дагуулаас BS (Broadcasting Satellite) болон CS (communications satellite) хэмээх 2 төрлийн, газрын 1 төрлийн дижитал дамжуулалтыг тус тус орон даяар хийж байна.

Дижитал дамжуулалтаар телевизийн нэвтрүүлгээс гадна текст болон зурган мэдээллүүдийг дамжуулах боломжтой. Үүнд тухайн сувгийн нэвтрүүлгүүдийн жагсаалт, орон нутгийн болон дэлхийн мэдээ, цаг агаарын мэдээлэл, нэвтрүүлгийн тухай дэлгэрэнгүй тайлбар зэргийг дамжуулж байна. Мөн зурагтны удирдлагын зориулалтын товчлуурын тусламжтайгаар шууд нэвтрүүлгийн үед санал асуулгад хариулах зэргээр нэвтрүүлэгт зарим хэлбэрээр оролцох боломжтой болжээ.

Дижитал телевизорын үндсэн шинж чанар нь HD буюу 1,280×720 пикселээс дээш үзүүлэлт бүхий телевизийн нэвтрүүлэг, видео бичлэгийг үзэх боломжоор тодорхойлогдоно. Үүнээс гадна нэгэнт тоон технологийг дэмжих учир USB, HDMI холболт болон SD зэрэг картуудыг шууд холбох замаар фото зураг үзэх, дуу сонсох боломжтой болсон. Мөн LAN холболтоор интернетэд холбогдож, онлайн (ondemand), кабелийн телевизийн сувгууд болон бусад төрлийн үйлчилгээнүүдийг нэмэлт төхөөрөмжгүйгээр хүлээн авах боломжийг бараг бүх төрлийн дижитал телевизорууд хангаж байна. Дэлгэц дээр 1-ээс 8 хүртэлх тооны сувгийг нэгэн зэрэг харуулах, тэдгээрийн хооронд чөлөөтэй шилжиж сонголт хийх боломжтой болов.

Дижитал дамжуулалтыг үр ашигтай хийх зорилгоор өнгөний мэдээллийг 4 дахин нягтруулдаг учир дүрсний чанар алдагдах тохиолдол байдаг. Тэгвэл сүүлийн үеийн телевизорууд процессорын тусламжтайгаар дүрсний мэдээлэлд боловсруулалт хийж өнгөний чанарыг үндсэн хэмжээнд хүртэл сэргээх боломжтой болсон байна. Мөн Тошибагийн Regzа зэрэг загварууд фрейм буюу дүрсний тухайн, өмнөх, дараагийн кадруудыг нэгтгэсэн боловсруулалт хийх замаар дижитал төхөөрөмжүүдэд үүсэх нойзийг арилгаж дүрсний дээд зэргийн чанарыг бий болгож байна.

Нэвтрүүлгийн дундуур зар сурталчилгаа явах, өөр төрлийн нэвтрүүлэг эхлэх зэрэг тохиолдлуудад дууны өнгө буюу чанга, сулын хэмжээ өөрчлөгдөх нь телевиз үзэгчдэд төвөгтэй санагддаг. Тэгвэл Шаарпын Aquos загварын "CM auto volume" технологи нэвтрүүлгээс сурталчилгаанд шилжих үед телевизорын дууг автоматаар багасгана. Харин Тошибагийн "Auto volume" технологи сурталчилгаанаас гадна, суваг солих зэргээр дууны хэмжээ өөрчлөгдөх бүхий л нөхцөлд дууг нэг түвшинд барих боломжийг олгож байна.

Эдгээр нь зөвхөн телевизийн нэвтрүүлгээр зогсохгүй blu-ray зэрэг тоглуулагчаас хүлээн авах видеонд ч мөн адил хамаарна. Үүнээс гадна нэвтрүүлгийн төрөл, хэлбэрт тохирсон онцлог бүхий дуу авиаг автоматаар гаргах боломжтой болжээ. Хэрэв спортын тэмцээн үзэж байгаа бол цэнгэлдэх хүрээлэнд байгаа үзэгчдийн сэтгэл хөдлөлийг дотор нь орсон мэт мэдрэх дуу авиаг сонсгох болно. Харин сонгодог хөгжмийн концерт үзэж байгаа бол хөгжмийн зэмсгийн нарийн дуу авиа болон хөгжимчний ур чадварыг мэдрүүлнэ.

Дижитал телевизоруудын өөр нэгэн шинэ боломж нэвтрүүлгийн бичлэг хийхэд чиглэж байна. Үүнд уламжлалт видео, DVD, blu-ray бичигч төхөөрөмжөөс гадна суурин болон зөөврийн хатуу дискэнд бичих, мөн дотроо хатуу диск болон blu-ray бичигч агуулсан загварууд гараад байна. Нэвтрүүлгийн бичлэг нэгэнт дижитал хэлбэрээр хийгдэх учир компьютер, SD карт зэрэгт хуулбарлан гар утас, таблет мэтийн бусад төрлийн төхөөрөмжүүдээр үзэх боломжтой. Төхөөрөмжийн төрлөөс хамааран бичлэгийг HD болон гар утасны форматаар хувиргана.

Зарим загварууд зөвхөн тухайн үзэж байгаа сувгийн нэвтрүүлгийн бичлэг хийдэг бол Тошибагийн загварууд үзэж буй сувгаас гадна өөр 2 сувгийн нэвтрүүлгийг давхар бичиж авах боломжтой болсон. Мөн гэнэтийн зочин ирэх зэргээр нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлэн үзэх боломжгүй бол дундаас нь бичлэг хийх, олон анги бүхий цуврал кино, тогтмол цагт хийгддэг нэг төрлийн нэвтрүүлгүүдийг зөвхөн нэг удаагийн сонголтоор автоматаар бичигдэх боломжуудаар хангагджээ.

Үүнээс гадна нэвтрүүлгийн жагсаалтаас сонголт хийж 7 хүртэлх хоногийн дараах төлөвлөгдөж буй нэвтрүүлгээс захиалан бичлэг хийх боломжтой болов. Хэрэв телевизор нь интернетед холбогдсон бол гар утас болон компьютерээс бичлэгийн захиалга хийж болох загварууд ч бий болсон байна. Захиалсан бичлэгүүд таныг гэртээ байхгүй үед, тэр ч байтугай зурагтаа унтраасан байсан ч автоматаар хийгдэх болно. Бичлэг хийх болон түүнийг дахин үзэх үед сурталчилгааг алгасах, бичлэгийг гүйлгэх, ухраах, зогсоох үйлдлүүд ч мэдээж бүрэн боломжтой.

Зарим загварууд ердийн горимд 2 Тб хэмжээний хатуу дискэнд 117 (24Mbps) цагийн бичлэг хийх боломжтой бол зарим нь урт хугацааны горимд 4 дахин их буюу 711 (6Mbps) цагийн бичлэг хийх боломжтой болсон. Мөн загвараас хамаараад 4 - 8 хатуу дискийг нэгэн зэрэг холбох боломжтой нь гэр бүлийн гишүүн бүр өөрийн гэсэн хатуу диск эзэмшиж өөрийн дуртай нэвтрүүлгийн бичлэгийг
 дискний зай булаацалдалгүйгээр хийх боломжийг олгож байна.

Дараагийн нэгэн боломж нь DLNA стандартад тулгуурлаж байна. Хэрэв гэртээ ийм сүлжээтэй бол аль ч өрөөнийхөө зурагтаар компьютерт, гар утсанд эсвэл хатуу диск тоглуулагчид хадгалагдаж байгаа нэвтрүүлэг, кино, видео, дуу, фото зургийг үзэж болно. Мөн ухаалаг утас, таблетээс зурагтаа удирдахаас авахуулаад нэвтрүүлгийн бичлэг хийх зэрэг үйлдлүүдийг хийж болно. Тэр ч байтугай компьютерээсээ телевизороо удирдах, эсрэгээр телевизороос компьютерээ удирдсан ч болно.

Мөн ихэнх телевизор үйлдвэрлэгч нар ухаалаг утас, blu-ray тоглуулагч зэрэг бусад төхөөрөмжүүдийг үйлдвэрлэж байгаа билээ. Эдгээрийг тухайн загварын телевизоруудтай хамтатган ашиглаж боломжтой. Тошибагийн Regza загварын телевизортой бол адил загварын ухаалаг утас, таблетэд ашиглагддаг апликэшн програмуудыг зурагт дээрээ ч ажиллуулж болно. Мөн Рegza ухаалаг утсаа зурагтныхаа удирдлага болгон ашиглах боломжтой. Хэрэв Панасоникийн blu-ray тоглуулагчтай бол түүн дээрх бичлэгүүдийг аль ч өрөөнд байгаа панасоник зурагтаараа үзэж болно.

Эдгээрээс гадна эрчим хүчний хэмнэлттэй нэлээд хэдэн загварууд гарсан байна. Сонигийн Bravia загварын телевизор ойролцоо нь хүн байгаа эсэхийг мэдрэх бөгөөд холдсон тохиолдолд автоматаар унтарч, эргэж ирэхэд автоматаар асдаг. Тэр ч байтугай хүний нүүр царайг мэдэрч зурагтнаас өөр тийш харах үед дэлгэцийн гэрэлтэлтийг 50% багасгах, өрөөний гэрэлтүүлгийн байдалтай уялдуулан автоматаар тохируулах технологи нэвтрэв.

Гар утас, хатуу диск, SD карт, компьютер зэргийг телевизорт холбож тэдгээрт хадгалагдаж буй дуу, видео, кино, фото зургийг үзэж тоглуулах боломжтой болов. Энэ боломж нь CD, DVD, видео кассет зэрэг овор ихтэй хадгалах төхөөрөмжүүдийн ашиглалтаас зайлсхийх боломж олгож гэр ахуйн орчинд медиа мэдээллүүдтэй харьцах ажиллагааг ихээхэн хөнгөвчилж байна.

Нөгөө талаас гэр ахуйн интертеймент, медиа чиглэлийн бүхий л төрлийн төхөөрөмжүүдийн үүргийг зөвхөн телевизорт төвлөрүүлэхийн эхлэл байж ч магадгүй юм. Мөн сүүлийн үеийн телевизорууд 2D болон 3D тоглоомын хэрэгслүүдтэй зохицож ямар ч асуудалгүйгээр тоглох боломжийг олгож байна. Үүнд PSP зэрэг зөөврийн тоглоом, ухаалаг утасны тоглоомыг ч хүртэл дүрсний сарнилтгүйгээр том дэлгэцээр тоглох боломжтой.

Дашрамд дурдахад эдгээр бүх боломжуудыг ямар нэгэн нэмэлт төлбөр төлөлгүйгээр телевизортойгоо хамт зөвхөн нэг л удаа худалдан авах боломжтой юм. Мөн бичлэгт дурдагдсан телевизорын загварууд зөвхөн Япон улсын дотоодын зах зээлд зориулагдан худалдаалагдаж байгаа учир Монгол зэрэг бусад улсаас захиалж, худалдан авахгүй байхыг анхааруулж байна. Эдгээр загварууд нь аналог дамжуулалтыг дэмждэггүй, мөн телевизийн системээс авахуулаад технологи, стандартын хувьд таарч тохирохгүй байх магадлал өндөр юм. Энэ удаагийн бичлэг зөвхөн мэдээлэл өгөх зорилготой учир тоон технологийн давуу талыг ойлгоход туслах, цаашид уг технологид шилжих үед телевизорын сонголт хийхэд суурь мэдээлэл болно гэдэгт найдаж байна.


PlayStation Vita

Sony компани PlayStation Vita-г худалдаанд гаргаснаар уламжлалт зөөврийн тоглоомын хэрэгслүүдэд ухаалаг утас болон таблетийн зарим боломжуудыг нэмж ийм төрлийн төхөөрөмжүүдийг түгээмэлжүүлэхийг оролдож байна. Харамсалтай нь иймэрхүү оролдлого элдэв технологийн эв хавгүй цуглуулга болж хэрэглэгчдийн сэтгэлд хүрэхгүй байх тохиолдол цөөнгүй гардаг. Өнгөрөгч сард худалдаанд гаргасан Sony Vita гадна байдлаараа 7 жилийн өмнөх "өвөг эцэг" PlayStation Portable-тэй төстэй болжээ.

Харьцангуй том хэмжээний дэлгэцийн хоёр талаар тоглоомын удирдлагын товчлууруудыг байрлуулсан байна. Гэхдээ ухаалаг утасны зарим боломжийг зээлдэж даралт мэдрэх дэлгэцийг агуулах болжээ. Ийм төрлийн дэлгэцийн давуу тал нь хөлбөмбөг тоглох үед бөмбөг дамжуулах, тулаант тоглоомд цохилт хийх зэрэг зарим төрлийн үйлдлүүдийг хялбар гүйцэтгэх боломж олгож байна.

Мөн хос камер суурилуулагдаж фото зураг авах, бодит болон хийсвэр орчинг хосолсон тоглоом тоглох, найз нартайгаа видео чат хийх боломжтой болсон байна. Үүнээс гадна тоглоомын их биеийн хазайлтыг мэдрэх хөдөлгөөн мэдрэгчийг агуулж байна. Мөн WiFi болон 3G утасгүй сүлжээнд холбогдож интернетээр аялах, апликэшн програм татаж авах боломжтой болжээ. Тэдгээр апликэшнүүд нь Facebook, Twitter-т холбогдож, ойролцоо байрлах Vita тоглоом сонирхогчийг эрж олоход туслана.

Карт хэлбэрийн уламжлалт тоглоомуудаас гадна ухаалаг утасны апликэшнтэй адилаар Vita-д зориулан бүтээсэн тоглоомуудыг интернетээс татаж авч тоглох боломжтой. Үүгээр хэд хэдэн тоглоомыг мемори картад нэгэн зэрэг хадгалж, хүссэн тоглоомоо тоглоомын картгүйгээр тоглох боломжийг бүрдүүлжээ. Үүнд Vita-д зориулан бүтээгдсэн 25 шинэ тоглоомоос гадна 275 PSP тоглоомыг Sony-гоос татаж авах боломжтой.

Хэрэв та ухаалаг утсандаа хэдэн мянган тоглоом суулгаж тоглодог бол түүнтэй харьцуулахад цөөхөн санагдаж магад. Гэхдээ уламжлалт тоглоомын консолын стандартын хувьд хангалттай тоо юм. Тэгээд ч илүү чанартай тоглоомуудыг харьцангуй урт хугацаанд тоглох боломжтой. Харин апликэшний хувьд харьцангуй цөөхөн, одоогоор зөвхөн 20 төрлийнх байна.


SONY PLAYSTATION VITA тоглоом
Давуу тал; Өндөр нягтрал бүхий дэлгэц, дундаж үнэ, хос товчлуурууд, өндөр чанартай тоглоомууд.

Сул тал; Нарийн төвөгтэй, ойлгомжгүй удирдлага, болхидуу интерфейс, цөөхөн апликэшн, зөвхөн нэг төрлийн мемори карт шаарддаг, зөөврийн төхөөрөмжийн хувьд харьцангуй том хэмжээтэй.

Үзүүлэлтүүд; 5 инчийн OLED даралт мэдрэх дэлгэц, хос аналог жойстик удирдлага, ар талын даралт мэдрэгч, урд болон ар талын камерууд

Үнэ; WiFi загвар нь 250 доллар, WiFi болон 3G дэмжих загвар нь 300 доллар.
Веб: us.playstation.com

Vita-д зориулагдсан шилдэг 5 тоглоом
WipeOut 2048
Ирээдүйн дүр төрхийг агуулсан өмнө байгаагүй уралдаант тоглоом, гоёмсог график дүрслэл, хангалттай арвин агуулга, өндөрлөг зам болон хурдны гайхалтай мэдрэмж.


Rayman Origins
Хүүхдүүдээс гадна насанд хүрэгчдийг ч дурлуулах сэтгэл татам 2D орчин. Гэгээлэг, гоемсог график дүрслэл нь Vita-гийн OLED дэлгэцийн төгс чанарыг илтгэнэ.


Ultimate Marvel vs Capcom 3
Хавтгай орон зайд тулалдах Capcom төрлийн тоглоомын сүүлчийн хувилбар.


Uncharted: Golden Abyss
Тулаант болон адал явдалт төрлийн тоглоомын энэ гайхалтай хувилбар PlayStation 3-аас хойш хийгдэж буй эрс өөрчлөлтийг илтгэнэ.


Super Stardust Delta
Сэтгэл догдлуулсан тоглоомын удирдлага тоглогчийг Vita-гийн орчинд орсон мэт сэтгэгдэл төрүүлнэ.


эх сурвалж; physorg & gizmag

Google-ээс нуугдах 5 арга

Энэ сараас эхлэн Хэрэглэгчийн Хувийн Нууцлалын Бодлогод өөрчлөлт оруулснаар Google өөрийн эрх мэдлийг ихээхэн нэмэгдүүлж, Gmail, Picasa, Google Plus, YouTube зэрэг олон төрлийн үйлчилгээнээс цуглуулсан хэрэглэгчийн тухай мэдээллүүдийг нэгтгэн ашиглаж эхэллээ. Энэ нь нууцлалын бодлогыг хялбарчилж байгаа хэрэг хэмээн тус компани мэдэгдэж байгаа боловч үнэн чанартаа бизнесийн зорилгоор хийгдэж байгаа өөрчлөлт юм. Google хэрэглэгч хувь хүмүүсийн сонирхолд тохируулсан оновчтой сурталчилгаа явуулж өөрсдийн ашиг орлогоо их хэмжээгээр нэмэгдүүлэх боломжийг бүрдүүлж байна.

Хүссэн ч хүсээгүй ч энэ өөрчлөлтөөр хувь хүмүүс Google-тэй илүү нягт холбоотой болж байна. Мөн шинэ өөрчлөлтийг хүлээн зөвшөөрөхийг хэрэглэгчдэд хүчээр тулган шаардаж байна гэсэн гомдол гарч байгаа юм. Европын холбоо гэхэд л өөрийн Мэдээлэл Хамгаалах Дүрэмд харшилж байгаа эсэхийг судлаж байна. Гэхдээ энэ бүхэнд цочирдож бухимдахаасаа өмнө шинэ өөрчлөлтийн учрыг ойлгох нь чухал юм.

Google сурталчилгааны зорилгоор хэрэглэгчдийг удаан хугацаанд ажигласаар ирсэн. Хэрэв та гольфийн тухай мэдээллүүдийг ахиухан уншиж байгаа бол гольфийн төхөөрөмжүүдийн сурталчилгаа таньд  голлон харагдаад байхад гайхах хэрэггүй. Тэд таны веб хөтөч дэх сайтуудын мэдээллээс таны сонирхлыг таньж байгаа хэрэг юм. Гэхдээ сексийн харилцаа, шашин болон эрүүл мэндийн асуудал зэрэг эмзэг сэдвүүдээр сурталчилгаа явуулахгүй байхыг хичээдэг.

Google-ийн цуглуулж авч байгаа мэдээллүүдэд хүмүүсийг овог нэрээр бус, хэрэглэж байгаа веб хөтчид суурилсан мэдээллүүд болон компьютертэй холбоо бүхий интернетийн тоон хаяг (IP address)-т тулгуурладаг. Мөн IP хаяг тухайн хэрэглэгч хаана байгаа тухай газарзүйн ойролцоо мэдээллийг тэдэнд өгнө. Харин хэрэглэгчийн тухай мэдээлэл цуглуулах үндсэн ажиллагаа тэднийг Google бүртгэлээр нэвтрэхээс эхэлдэг. Нэгэнт нэвтэрсэн бол таны нэр, хаяг, танил болон найзын жагсаалт зэрэг тодорхой мэдээллүүдийг авах боломжтой.

Харин нууцлалын бодлогын шинэ өөрчлөлтөөр и-мэйл, олон нийтийн сүлжээ зэрэг үйлчилгээнүүдээс таны тухай илүү дэлгэрэнгүй мэдээллүүдийг цуглуулах боломжтой болж байна. Google хэрэглэгчдийн тухай мэдээллийн нууцыг чандлан хадгална хэмээн мэдэгдэж байгаа боловч Facebook, Yahoo мэтийн адил төрлийн бусад үйлчилгээ үзүүлэгчидтэй адил шүүх болон засгийн газрын байгууллагуудад хуулийн хүрээнд мэдээлэл өгөх үүрэгтэй гэдгийг бас санаж байх ёстой юм. Хэрэв та өөрийн хувийн нууцыг хамгаалж google-ээс нуугдахыг хүсвэл дараах 5 аргыг сонирхоод үзэхэд илүүдэхгүй.

1. Google бүртгэлээр нэвтрэхээс татгалзах
Шаардлагагүй тохиолдолд google бүртгэлээр сүлжээнд нэвтрэхгүй байх нь тэдэнд өөрийн тухай мэдээлэл өгөхөөс зайлсхийхэд туслана. Хэрэв и-мэйл, Picasa зэрэгт зайлшгүй нэвтрэх шаардлагатай бол өөр өөр веб хөтчийг ашиглах замаар google-ийн мэдээлэл цуглуулах функцыг төөрөгдөлд оруулж болно. Ихэнх тохиолдолд Mozilla firefox ашигладаг бол и-мэйлд нэвтрэхдээ Chrome ашиглаж болно. Зөвхөн хайлт хийхийг хүсвэл ямар нэгэн бүртгэлээр нэвтрэлгүйгээр Internet explorer ашиглаж болно.

Энэ тохиолдолд google таныг 3 өөр хүн байна гэж ойлгож, хийгдсэн үйлдлүүд нэгтгэж бүртгэгдэхгүй. Харин зөвхөн нэг хөтөч ашиглахыг хүсвэл жишээ нь хайлт хийхэд Microsoft-ийн Bing, фото зураг ачаалахад Yahoo flickr-ийг ашиглаж болно. Бас google таныг өөрийн бүртгэлээр нэвтрээгүй байсан ч мэдээлэл цуглуулж байдгийг мартаж болохгүй. Гэхдээ ийм тохиолдолд нэвтэрсэн үеийнхтэй харьцуулахад мэдээллийн хамаагүй бага хэмжээтэй байх болно.

2. Google-ийн үйлчилгээний сонголтыг өөрчлөх
Google өөрийн үйлчилгээнүүдэд хийгдэх зарим үндсэн сонголтуудаар хэрэглэгчийн тухай мэдээлэл авах боломжийг бүрдүүлсэн байдаг. Dashboard буюу http://google.com/dashboard хаягаар өөрийн бүртгэлийн зарим үндсэн тохируулгыг өөрчилж болно. Мөн веб хайлтын түүхийг хадгалагдахаар тохируулсан бол http://google.com/history хаягаар орж сүүлд хийсэн хайлтын жагсаалтаас сонгож устгах боломжтой.

Харин http://google.com/ads/preferences хуудсан дахь тохируулгаар google таныг ямар сонирхолтойг сүлжээнд нэвтрээгүй байсан ч мэдэх боломжтой. Энд нуухыг хүссэн сонирхолын зарим сонголтыг хасч болно. Хэрэв ямар нэгэн тодорхой сэдэвт төвлөрсөн сурталчилгааны бай болохыг хүсэхгүй бол сонирхолын бүх сонголтыг чагталж google-ийг хуурч болно.

3. Хөтчийн нууцлалын боломжуудыг ашиглах
Ихэнх хөтчүүд нууцлалын боломжийг санал болгодог. Тэдгээрийг сонгосон тохиолдолд нээсэн веб сайтуудын тухай мэдээлэл хадгалагдахгүй, тэдгээртэй холбоотой мэдээллүүд автоматаар устгагдах болно. Үүнд; Chrome-ийн түлхүүрний зураг бүхий товчлуурыг дарахад нээгдэх цэсэнд new incognito window сонголт байдаг бол Windows explorer-ын Safety цэсээс InPrivate Browsing сонголтыг хийж болно. Firefox болон Safari-д Private Browsing сонголтууд ч бас бий. Мөн delete, clear, reset сонголтуудаар хөтчид урьд нь бичигдсэн сайтуудын тухай мэдээллүүдийг устгах боломжтой.

Харин нууцлалын сонголт хийсэн тохиолдолд зарим үйлдэл хийх боломжгүй болдогийг анхаарах хэрэгтэй юм. Тухайлбал Netflix's-ийн шууд нэвтрүүлгүүдийг үзэх боломжгүй. Мөн нууц үг автоматаар хадгалагдахгүй учир gmail-д  нэвтрэлт хийх болгондоо гараас оруулах шаардлагатай болно. Гэхдээ google таны интернетийн IP хаягийг мэдэж байгаа учир веб хөтчийн нууцлалын боломжууд google-ийн цуглуулах таны тухай мэдээллийг хязгаарлах боловч "үл үзэгдэгч" болгож чадахгүй.

4. IP хаяг нуух
Хэрэв "үл эзэгдэгч" болохыг хүсвэл IP хаяг нуух үйлчилгээнүүдийг ашиглах боломжтой. Ийм тохиолдолд и-мэйл дуудах, хайлтын үр дүнг авах үйлдлүүд хэд хэдэн серверээр дамжиж хийгдэх учир google тэдгээр сүлжээн дэх өөр өөр компьютерүүдийн IP хаягыг авч төөрөлдөх болно. Гэхдээ Tor мэтийн үнэ төлбөргүй үйлчилгээг авахын тулд зориулалтын програм суулгах шаардлагатай учир интернетийн холболтын хурдыг бууруулах магадлалтай юм.

5. Офлайн горим
Дээрх аргууд тодорхой хэмжээгээр өөрийн тухай мэдээллийг нууцлахад туслах боловч google-ээс таныг бүрэн нууж чадахгүй. Учир нь тэдэнд таны тухай мэдээлэл байх, түүнийг ашиглах эсэх нь таны интернетийн үйлчилгээ үзүүлэгч (provider) нарт хамаагүй асуудал учир таны IP хаяг аль хэдийн google-ийн бүртгэлд орсон байх магадлалтайд байгаа юм. Иймд өөрийгөө бүрэн нуух эцсийн бөгөөд найдвартай арга нь интернетэд огт холбогдохгүй байх явдал болж байна.

Дашрамд дурдахад интернэт, тэр дундаа google-ийн үйлчилгээнүүд бидний өдөр тутмын амьдралын салшгүй хэсэг болоод байгаа билээ. Ялангуяа олон хүний хэрэглээ болоод байгаа ухаалаг утсыг интернет холболтгүйгээр ашиглана гэдэг учир дутагдалтай юм. Ийм нөхцөлд гүүглийн нууцлалын бодлогын шинэ өөрчлөлтийг бид хүлээн зөвшөөрөхөөс өөр аргагүй болж байна. Хэдийгээр хувийн чанартай мэдээллээ нууцлах асуудал байгаа боловч олон залууст Twitter дэх дагалдан баясагчдын жиргээг шалгахгүйгээр, Facebook дэх танилуудын шинэ статусыг уншихгүйгээр нэг ч хормыг өнгөрүүлэхэд төвөгтэй санагдах болсон гэхэд хилсдэхгүй.эх сурвалж; physorg

Бактерийн шинжилгээг гар утсаар хийнэ

АНУ-ын Калифорнийн Их сургуулийн эрдэмтэд гар утсанд холбож хүнсний бүтээгдэхүүний шингэрүүлсэн дээжинд агуулагдах бүдүүн гэдэсний бактерийг илрүүлэх зориулалттай төхөөрөмж бүтээсэн байна. Уг төхөөрөмж нь гэрэл ялгаруулагч диод (LED) бүхий шилэн капиляр хоолойнуудыг агуулдаг байна. Капиляр хоолойн нэг талд бактерийн эсрэг биетүүд байрлах бөгөөд капиляр хоолойгоор сорогдсон дээж LED-ээр гэрэлтүүлэгддэг.

LED-ын гэрэл дээжин дэх бактерүүдийг өдөөсний улмаас үүсэх дүрслэлийг гар утасны камераар харах боломжтой юм байна. Өөрөөр хэлбэл уг шинэ төхөөрөмж гар утсыг жижиг хэмжээний мироскоп болгон хувиргаж байгаа хэрэг юм. Бүдүүн гэдэсний бактерийн халдвар нь ялангуяа хөгжиж буй орнуудын иргэдийн эрүүл мэндэд ихээхэн аюул занал учруулдаг.

Хоолны хордлогод оруулахаас авахуулаад уг бактерийн ихэнх төрлүүд хүний биед хүнд хэлбэрийн өвчлөлүүд үүсэх шалтгаан болж байна. Бүдүүн гэдэсний бактер нь түүхий болон хагас боловсруулсан махан бүтээгдэхүүн, сүү, хүнсний ногоо зэрэг бохирдсон хүнсний бүтээгдэхүүнээс шууд хэлбэрээр хүнд халдварладаг. Уг бактерийн шинжилгээний уламжлалт багажууд нь өртөг өндөртэй, нарийн төвөгтэй хийцтэй байдаг учир шинжилгээ хийх шаардлагатай газруудыг бүрэн хангахад хүндрэлтэй байдаг.

Харин уг шинэ төхөөрөмж гар утас ашиглагдаж байгаа ямар ч газарт маш хямд зардлаар бактерийн микро шинжилгээ хийх боломжийг олгож байна. Өнөөдөр дэлхий даяар 5 тэрбум гар утас ашиглагдаж байгаа бол тэдгээрийн 70% нь хөгжиж буй орнуудад ноогдож байгаа юм. Зохион бүтээгчид туршилтын шатанд ус болон сүүн дэх бага хэмжээний агууламж бүхий бактерийн шинжилгээг амжилттай хийгээд байна. Мөн цаашид уг төхөөрөмжийг бусад төрлийн бактерүүдийг таних боломжтой болгохоор зорьж байна.эх сурвалж; mailonline

DLNA гэж юу вэ?

Хэрэв та зочны өрөөндөө ямар нэгэн дуу сонсохыг хүсвэл юу хийх ёстой вэ. Эхлээд зөөлөн буйдангаасаа босч ханын шүүгээг онгойлгоод, зэрэгцүүлэн өрсөн олон CD-үүд дундаас хүссэн цомгоо эрж хайх шаардлагатай болно. Зөв цомгоо олсны дараа дуу тоглуулагчдаа байрлуулж тоглуулах товчыг дараад, алсын удирдлагаа авч буцаад буйдан руугаа зүглэнэ. Хэрэв CD буруу хавтасанд байвал, эсвэл дараагийн дууг өөр дуучны цомгоос сонсохыг хүсвэл дээрх үйлдлүүдийг эхнээс нь дахин давтах хэрэгтэй болно.

Яг ийм тохиолдолд таныг буйдангаас нэг ч удаа босголгүйгээр хүссэн дуунуудаа үргэлжлүүлэн сонсоход DLNA стандарт туслана. Зөвхөн дуу хөгжмөөр зогсохгүй видео бичлэг, кино, фото зураг, телевизийн нэвтрүүлэг зэрэг медиа контентүүдийг хүссэн төхөөрөмжүүд дээрээ сонгон үзэж хэрэглэх боломжийг мөн адил олгож байна.

Технологийн дэвшлийн ачаар сүүлийн жилүүдэд гэр ахуйн хүрээнд ашиглагддаг медиа контентүүд CD, DVD, Blu-ray дискний төрлүүдээс гадна хатуу диск болон үүлэн үйлчилгээнд төвлөрөх хандлага ажиглагдаж байна. Үүнд зөөврийн болон суурин хатуу диск, SD зэрэг картууд, тэдгээрийг агуулсан видео камер, фото зургийн аппарат, дуу дүрс тоглуулагч, компьютер, тоглоомын консол зэрэг төхөөрөмжүүд хамаарагдана.

DLNA стандарт нь утастай (LAN) болон утасгүй (WiFi) холболтын тусламжтайгаар эдгээр төхөөрөмжүүдийн хооронд мэдээллийг чөлөөтэй дамжуулах зорилготой юм. Хэрэв та уг стандартыг агуулсан (DLNA certified тэмдэглэгээ бүхий) төхөөрөмжүүдтэй бол жишээ нь ухаалаг утаснаасаа удирдаж компьютерийнхээ хатуу дискэнд хадгалагдаж байгаа видео бичлэгийг зурагтныхаа дэлгэцээр үзэх боломжтой болно.

DLNA буюу Digital Living Network Alliance хэмээх ашгийн бус байгууллага 2003 онд Сони компаний санаачлагаар байгуулагдсанаас хойш 26 үүсгэн байгуулагч, дэмжигчээс гадна дэлхийн 250 гаруй компанийг эгнээндээ нэгтгэж байна. Тус байгууллагын гишүүдэд IBM, Intel, LG, Sony, Hewlett-Packard, Samsung Electronics, Sharp, Sony Electronics, Nokia зэрэг цахилгаан бараа, компьютер, автомашин, хагас дамжуулагч үйлдвэрлэгч, интернет үйлчилгээ үзүүлэгч дэлхийн хэмжээний компаниуд хамрагдаж байгаа юм.

Өнгөрсөн оны 1-р сарын байдлаар ахуйн хэрэглээний 9000 төрлийн электрон төхөөрөмжид DLNA сертификат олгогдоод байгаа бол уг стандартыг дэмждэг төхөөрөмжийн тоо энэ онд 440 саяд хүрэх төлөвтэй байна. Сүүлийн үеийн HD телевизор, ухаалаг утаснаас авахуулаад зөөврийн тоглоомын консолууд хүртэл уг стандартыг дэмждэг ахуйн хэрэглээний олон төрлийн төхөөрөмжүүд үйлдвэрлэгдэн худалдаалагдаж байна.

DLNA төхөөрөмжүүд хэрэглэгч болон сервер гэсэн 2 төрөлд хуваагдана. Сервер нь медиа контентүүдийг хэрэглэгч төхөөрөмжүүдэд түгээх үүрэгтэй. Компьютер, NAS drive, таблет, ухаалаг утас зэрэг нь серверт тооцогддог бол телевизор, компьютер, Blu-ray бичигч, дуу тоглуулагч зэрэг нь хэрэглэгч төхөөрөмжид тооцогдоно. DLNA-ын тусламжтайгаар серверээс контентыг дамжуулахын тулд серверийн програм хангамжыг суулгах шаардлагатай.

Twonky, TVersity, PS3, Media Player, Plex зэрэг компьютерт зориулагдсан серверийн програмууд байдаг бол Media: connect (iOS), UPnPlay (Android), Twonky (Android), Plex (iOS & Android), AirPlayer (iOS) зэрэг ухаалаг утас, таблетүүдэд зориулагдсан апликэшн програмууд байдаг. Мөн серверийн програмын үүрэг бүхий зарим төрлийн апликэшнийг iStore болон Google play-ээс үнэ төлбөргүйгээр татаж авах боломжтой.

Харин NAS drive зэрэг зарим төрлийн төхөөрөмжүүдэд програмыг үйлдвэрлэгчээс суулгаж өгсөн байдаг. Сервер програмыг суулгасны дараа ямар төрлийн контентүүдийг түгээхийг заасан тохируулга хийх шаардлагатай. Хэрэв телевизорт контент түгээх бол эхлээд ямар нэгэн серверийн программ танигдаж байгаа эсэхийг хайлт хийж шалгах хэрэгтэй болно. Хэрэв танигдахгүй байгаа бол өөр төрлийн серверийн програмыг суулгах шаардлагатай болно.

Учир нь үйлдвэрлэгчээс хамаараад телевизорууд зарим төрлийн програмыг дэмждэггүй. DLNA тэмдэглэгээ бүхий ихэнх төрлийн электрон төхөөрөмжүүд уг технологийг дэмждэг боловч зарим хязгаарлалтууд байдаг. Тухайлбал видео контент гэхэд л avi, mpeg2, mpeg4, wmv, DivX мэтийн олон төрлийн формат байдаг боловч телевизорын төрлөөс хамааруулаад заримыг нь дэмжихгүй тохиолдол бий. Мөн 1080p формат бүхий кинонуудыг зарим төрлийн програм болон серверүүд дэмждэггүй.

DLNA стандартыг дэмждэг төхөөрөмжүүдийн жишээ;
Ухаалаг утас
    * Samsung Galaxy Note
    * Samsung Galaxy SII
    * Samsung i9000 Galaxy S
    * Sony Ericssson Xperia Arc
    * HTC Sensation
    * LG Optimus 2X
    * Motorola Defy +
    * Nokia E5
Телевизор
    * BRAVIA™ HD TV (LED & LCD) – HX925 Series
Дижитал медиа тоглуулагч
    * LG Media Station MS400
Тоглоомын консол
    * Sony Playstation CECHH00
Рүүтэр
    * D-link HD Media Router 3000 DIR-857
Сүлжээний холболт бүхий хадгалах төхөөрөмж
    * Seagate BlackAmor NAS 220 2TB
Фото камер
    * Sony Cybershot DSC-G3
Принтер
    * HP Photosmart Premium Fax All-in-One Printer CQ521


 Дижитал камерын мэдрэгчийн тухай

Фото зургийн чанарт голлон нөлөөлж дижитал камерын амин сүнсэд тооцогддог зүйл нь дүрсний элемэнт буюу гэрэл мэдрэгч (sensor) байдаг. Каталогт камерын болон мэдрэгчийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг хүснэгтээр үзүүлсэн байдаг боловч дийлэнх хүмүүс тэдгээрийн нарийн учрыг анзаардаггүй. Мэдрэгчийн төрлүүд, тэдгээрийн ялгаа болон шинж чанарыг ойлгож мэдэх нь өөрийн хэрэглээнд тохирсон камер сонгоход туслана. Ингээд мэдрэгчийн шинж чанарыг тодорхойлдог үндсэн 3 үзүүлэлтийн тухай сонирхоё.

Мэдрэгчийн хэмжээ
Каталогийн хүснэгт дэх мэдрэгчийн үзүүлэлтүүдийг заасан хэсэгт 1/2.3, 1/1.8, 22.3×14.9 мм мэтийн тоонууд бичигдсэн байдаг. Эдгээр нь тухайн камерт суурилагдсан мэдрэгчийн хэмжээг заадаг. 1/2.3, 1/1.8 зэрэг тоонууд нь мэдрэгчийн диагоналын уртыг заадаг бөгөөд ихэнх компакт камерын мэдрэгч 1/2.3 буюу 7.7мм-ийн хэмжээтэй байдаг. Харин илүү том хэлбэрийн буюу бүрэн хэмжээний (full size) мэдрэгчийн хэмжээ 36×24 мм (урт өргөний хэмжээ) болон диагоналын урт 43.2 мм байдаг бол APS-C (Advanced Photo System type-C) төрлийн мэдрэгчүүд 23.4×15.6 мм болон 29.3мм, Four Thirds System болон Micro Four Thirds System төрлийн мэдрэгчүүд 17.3×13мм болон 21.6 мм, Nikon 1 төрлийн нэг инчийн мэдрэгчүүд 13.2×8.8мм болон 8.8мм тус тус хэмжээтэй байна. Мэдрэгчийн хэмжээ томрох тусам их хэмжээний гэрлийг хүлээн авч илүү сайн чанарын зураг авах боломжтой болдог.

Гэхдээ full size-аас бусад төрлийн мэдрэгчүүдийн хэмжээг яг таг тодорхойлдоггүй учир тухайн загвараас хамааран дээрх хэмжээнээс бага зэрэг зөрөх тохиолдол бий. Мэдрэгчийн хэмжээ олон янз байдаг учир өөрийн гэсэн давуу болон сул талуудыг агуулдаг. Овор багатай камерын мэдрэгч жижиг хэмжээтэй боловч үнэ хямд байдгаараа давуу талтай. Гэхдээ зургийн зарим хэсгийг бүрсийлгэх зэргээр чанартай зураг авах боломжгүй. Харин мэргэжлийн буюу том хэмжээний мэдрэгч бүхий камерууд өндөр чанартай фото зураг авах боломжтой ч өндөр үнэтэй, зөөвөрлөн авч явахад хүндрэлтэй байдаг билээ. Иймд олонхи хүмүүс хөнгөн, жижиг, компакт камерыг илүүд үздэг.

CCD болон CMOS
Дижитал камерын мэдрэгчийн үндсэн үүрэг нь линзээр орж ирсэн гэрлийг фото диод буюу гэрэл хүлээн авах элементээр дамжуулан цахилгаан дохиолол болгон хувиргах юм. CCD (Charge Coupled Device) болон CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor)гэсэн 2 төрлийн мэдрэгчүүд байдгийг каталогоос харж болно. Аль аль нь фото диодоор дамжуулан гэрлээс цахилгаан цэнэгийг ялгаж, өсгөгч төхөөрөмжөөр нэмэгдүүлэн цахилгаан дохиололд хувиргах зарчимаар ажиллана. CCD мэдрэгч нь гэрлийн нэгж мэдээлэл буюу пикселийг нэг нэгээр нь цувруулан өсгөгчөөр дамжуулан санах ой руу зөөвөрлөдөг бол CMOS мэдрэгч нь өсгөгчөөр хэд хэдэн пикселийг нэгэн зэрэг бэлтгэж шууд дохиолол болгон илгээдэг учир ажиллагааны хувьд илүү хурдан байдаг.

CCD мэдрэгчийг боловсруулалтын хурд удаан, нойз (гэрлийн боловсруулалтын явцад гарах алдаа)-ыг бууруулах чадвар сайтайгаараа давуу талтай гэж урьд нь үзэж байсан бол үйлдвэрлэлийн технологийн дэвшлийн ачаар сүүлийн үеийн CMOS мэдрэгчүүдэд нойзыг илүү багасгаж хямд өртөгөөр бүтээгдэх болжээ. CMOS мэдрэгчид өмнө нь фото диодын урд хэсэгт байрлаж байсан хэлхээг хойд хэсэгт холбох замаар илүү их хэмжээний гэрэл хүлээн авах боломжтой болгож арын гэрэлтүүлэг ашигласан, мөн гэрлийн долгионы урт болгонд гэрлийн гурвалсан мэдээлэл хүлээж авах Foveon X3 төрлийн мэдрэгчүүд хэрэглээнд нэвтрээд байна. Арын гэрэлтүүлэгтэй мэдрэгчийн хэмжээ бага байдаг боловч мэдрэмж өндөр (бүдэг гэрэлтэй нөxцөлд зураг авах чадвар) учир компакт камер, гар утас, ухаалаг утас зэрэгт өргөнөөр ашиглагдаж байна.

Пикселийн тоо
Өнөөдөр 10 мегапиксел бүхий камерууд өргөнөөр худалдаалагдаж байгаа бол 20 мегапикселтай камерууд ч үзэгдэж эхлээд байна. Камерын пиксел нэмэгдэхийн хэрээр зургийн хэмжээг томруулах боломжтой гэдгийг бид мэднэ. Эхний үеийн дижитал камеруудын авах зургийн хэмжээ 320×240, 640×480 байсан бол одоо Никон D800 камерын мэдрэгч гэхэд л 36.3 мегапиксел буюу 7360×4912 хэмжээтэй зураг авах боломжтой болсон байна.

Гэхдээ мэдрэгчийн хэмжээг томруулалгүйгээр пикселийн хэмжээг ихэсгэснээр нэгж пикселд харгалзах талбай багасч түүгээр нэвтрэх гэрлийн хэмжээ буурдаг. Энэ нь камерын гэрэл мэдрэх чадварыг бууруулж линз холбохыг шаарддаг, улмаар гэрлийн долгионы уртыг багасгаж зургийн нарийвчлалыг бууруулах нөхцөл болдог байна. Мөн пикселээс хангалттай хэмжээний цахилгаан цэнэг гарган авахын тулд өсгөгчийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх шаардлагатай болж пикселийн жигд бус байдал буюу нойз үүсдэг. Үүнийг арилгахын тулд нойз бууруулах боловсруулалт хийх шаардлагатай болж тэр нь гэрэл мэдрэх чадвар болон өнгөний ялгарлыг бууруулдаг.

Өндөр пиксел болон гэрэл мэдрэх өндөр чадварыг хослуулах хамгийн энгийн арга нь мэдэгчийн нойзийг ихэсгэх юм. Адилхан 10 мегапиксел бүхий мэдрэгчүүд байлаа ч хэмжээ том бол нойзыг илүү хэмжээгээр ихэсгэх боломжтой. Үйлдвэрлэгчид өмнө нь шинэ камер худалдаанд гаргахдаа пикселийн хэмжээг голлон сурталчилж байсан бол 2 жилийн өмнөөс гэрлийн мэдрэмжийн үзүүлэлтийг сурталчлах болсон үүнтэй холбоотой юм.

Эцэст нь дүгнэхэд хэрэв камерын үнэ өртөг болон овор хэмжээг харгалзаж үзэлгүйгээр зөвхөн сайн чанарын зураг авахыг хүсвэл илүү том хэмжээний мэдрэгч бүхий камер худалдаж авах нь тохиромжтой юм. Мэдрэгчийн төрлийн хувьд өртөг хямд боловч зургийн боловсруулалтын үзүүлэлт сайтай CMOS мэдрэгчийг сонгоход буруудахгүй. Харин хэт өндөр пикселийн хэмжээ тийм ч их дурлаад байхар зүйл биш бөгөөд мэдрэгчийн хэмжээг хангалттай нэмэгдүүлээгүй нөхцөлд зургийн чанарт сөргөөр нөлөөлдөг байна. Бусад талаар дундаж үзүүлэлт бүхий камер худалдан авахыг хүсвэл NEX-3, 5 мэтийн компакт, DSLR камерын завсрын загварыг сонгоход илүүдэхгүй юм.
эх сурвалж; yahoo japan news

Шведийн хиймэл дагуул сансарын хогийг цэвэрлэнэ

Шведийн Сансар Судлалын Агентлаг сансарын хог хаягдлыг цэвэрлэх зориулалттай хиймэл дагуулыг 2014 онд хөөргөхөөр төлөвлөж байгаа тухай мэдэглээ. Өнөөдрийн байдлаар тойрог замд янз бүрийн хэмжээний хэдэн мянган тооны хог хаягдал эргэлдэж байгаа бөгөөд НАСА 10см -ээс дээш диаметр бүхий 1600 объектийн хөдөлгөөнийг хянаж байна. Эдгээрийн дийлэнхийг пуужингийн хаягдал хэсгүүд болон хиймэл дагуулын үлдэгдлүүд бүрдүүлж байгаа юм.

Хэрэв сансарын хог хиймэл дагуул болон сансарын хөлөгтэй мөргөлдвөл тэдгээрийг сүйрэлд хүргэх хэмжээний гэмтэл үүсгэх эрсдэлтэй юм. Сансарын хог хаягдалын учруулж болох аюул зөвхөн онолын төдий зүйл биш болоод байна. 2009 оны 2 сард Америкийн Iridium-33 хиймэл дагуул оросын Cosmos-2251 станцын үлдэгдэлтэй мөргөлдсөн тохиолдол гарсан. Тухайн үед мөргөлдөлтийн үр дагавар тийм ч их биш байсан боловч энэ нь даатгалын зардлыг ихэсгэж дараагийн хиймэл дагуул хөөргөх өртөгийг нэмэгдүүлэх нөхцөл болж байгаа юм.

Мөн өнгөрөгч онд гэхэд л Олон улсын сансарын станцад ойртож ирсэн объектийн учруулж болох аюулаас зайлсхийх зорилгоор сансарын нисгэгчдийг буух хөлөгт түр хугацаагаар шилжүүлэн байршуулж байсан билээ. Харин шведчүүдийн төлөвлөж байгаа 11 сая долларын өртөг бүхий CleanSpace One хиймэл дагуул хог хаягдлын учруулах эрсдэлийг бууруулахад туслах ажээ. Уг хиймэл дагуулын хог цэвэрлэх ажиллагаа гурван үндсэн хэсгээс бүрдэж байна.

Эхлээд хөөргөсний дараа хиймэл дагуул сансарын объектийн байрлалд дөхөж очихын тулд EPFL лабораторт бүтээгдсэн цомхон хөдөлгүүрийн тусламжтайгаар өөрийн чиглэл болон хурдыг тохируулна. Хиймэл дагуул сансарын хог хаягдал ихээр орших 630-750м-ийн өндөрт байрлаж 28000 км/ц хурдаар хөдлөх чадвартай юм. Дараагийн ээлжинд хог хаягдлыг зориулалтын баригч төхөөрөмжийн тусламжтайгаар барьж авна. Харин объект эргэлдэж байвал энэ нь нэлээд төвөгтэй үйлдэл байх болно. Эцэст нь объектийг дэлхийн агаар мандалд оруулж хаях учир тэдгээр нь агаарын эсэргүүцлийн нөлөөгөөр шатаж устах байх.
эх сурвалж; tfot

Амьдрал үхлийн зааг дахь бурханы дуу хоолой -2

Амьд үлдэхийн тулд хүний тархи "гуравдагч хүн"-ий үзэгдэл (эхний хэсгийг энд дарж үзнэ үү)-ийг үүсгэн бий болгож байгаа юм бол яагаад заавал хөндлөнгийн хүн гэсэн төсөөлөл өгдөг вэ гэдэг асуулт гарна. Учир нь тархи хүний өөрийн биеийн үйл хөдлөлийг хөндлөнгийн хүнийх мэтээр ойлгох тохиолдол цөөнгүй гардаг ч хүмүүс үүнийг анзаардаггүй. Энэ нь аюул эрсдэлтэй нөхцөл байдлыг даван туулах шалгарсан арга юм. Хүн өөрийн үйл хөдлөлийг өөр хүнийх мэтээр хөндлөнгөөс харах чадвар нь өөрт мэдрэгдэх сэтгэлзүйн хүндрэлүүдийг даван туулахад тусладаг байна.

1997 онд сансарын нэгэн нисгэгч бараг ердийн гэмээр тайван нөхцөлд "гуравдагч хүн"-ийг мэдэрсэн байдаг. Жерри Линэнжeр Атлантис хөлгөөр сансарт нисч оросын сансарын Мир станцад 132 хоног байрласан юм. Дэлхийг 2000 удаа тойрч 80000 км зам туулсан түүний аялал тийм ч амар хялбар зүйл байсангүй. 11 жил ашиглагдсан Мир станц хуучирч, шаардлагатай сэлбэг хэрэгсэл хүрэлцэхгүйгээс станцыг хэвийн ажиллуулахад хүндрэлтэй байв. Мөн байнга шахуу ямар нэгэн гэмтэл гарч, хөлөг дотор гал гарах, удирдлагаа алдах мэтийн бэрхшээлүүд ердийн үзэгдэл болсон байжээ.

Англи хэлээр барагтаа л бол ойлголцохгүй оросын сансарын 2 нисгэгчтэй хамт байсан Жерригийн хувьд ертөнцийн мухарт орь ганцаар хаягдсан мэт санагддаг байв. Тэрээр сансарт өдөр бүр 1 цагийн хугацаагаар гүйлтийн дасгал хийж хэвшчээ. Харин нэгэн удаа дасгал хийж байх үедээ өөрөөс гадна өөр нэгэн хүн түүний ойролцоо байгааг гэнэт мэдэрсэн байна. Тэр хүн 7 жилийн өмнө нас барсан түүний аав нь байв. Тэгээд "чи мөрөөдлөө биелүүлсэн биз дээ, би чамайг үргэлж үнэлж, итгэж байдаг шүү" гэж хэлжээ. Жерри нойрноос гэв гэнэт сэрсэн мэт стресээс ангижирч тайвширсан байна.

Жерри эмчийн мэргэжилтэй, шинжлэх ухаанд тууштай итгэдэг нэгэн. Гэхдээ тухайн үед аав нь түүнтэй уулзаж, түүнд сэтгэлзүйн хүнд байдлаас гарахад тусласан гэдэгт ч бас итгэлтэй байгаа юм. Харин түүний амьдралд ийм үзэгдэл дахин нэг ч удаа тохиолдоогүй байна. Түүний хувьд бусад хүмүүсийн адил амьдрал үхлийн зааг дээр бус илүү тайван нөхцөлд "гуравдагч хүн"-тэй учирсанаараа онцлог юм.

Олаф Бланк ч мөн адил "гуравдагч хүн"-ийг гүйлт мэтийн удаан хугацааны туршид үргэлжлэх дасгал сургуулилтын үед үүсэх боломжтой гэж үзэж байна. Хүний бие дасгал хөдөлгөөн хийж байх үед бодол санаа нь огт өөр зүйлд төвлөрөх тохиолдол элбэг байдаг. Мөн хэрэв тухайн хүн урьд өмнө нь аминд тулсан эрсдэлтэй байдалд орж байсан бол тэр нь дахин тохиолдох вий гэсэн айдас ийм үед сэргэдэг байна. Улмаар тухайн хүний бодол санаа өдийг хүртэл амьдарч ирсэн бодит ертөнцөөс хөндийрдөг. Энэ нь бие махбодийг хязгаарлагдмал орон зайд тусгаарлагдсан мэтээр эрсдэлтэй байдалд орохтой төстэй ойлголтыг хүний тархинд үүсгэж "гуравдагч хүн"-ийг харах нөхцөлийг бүрдүүлдэг байна. 

Шведийн нейрологич Питер Бругер өвчин болон осол гэмтлээс үүдэн гар, хөлөө тайруулсан хүмүүсийг судлаж байна. Тэдгээр хүмүүсийн 90%-д нь алдсан эрхтэнээ хэвийн байгаа юмшиг мэдрэх, тэр ч байтугай өвдөлтийн мэдрэмж нь хүртэл хадгалагдаж үлдсэн байдаг. Үүнийг "хуурмаг гар, хөл" гэж нэрлэдэг. Өөрөөр хэлбэл хүний тархи алдсан эхтэнгүүдээ бүрэн бүтэн байгаа гэж итгэсээр байдаг байна. "Гуравдагч хүн"-ий үзэгдэлийн шалтгааныг үүнтэй холбож тайлбарлаж болох юм биш биз? Үнэн чанартаа "гуравдагч хүн" хүний бүхий л бие, эрхтэнд хамаатай.

Бругер толин хайрцагийн тусламжтайгаар хуурмаг гар, хөлтэй төстэй мэдрэмжийг зохиомлоор хялбархан үүсгэж байна. Туршилтад оролцогчдын 2 гарыг хайрцаганд нуугаад зөвхөн нэг гарынхаа дүрс толинд харагдаж байхаар суулгана. Дараа нь 2 гарт нь өөр байдлаар хүрэх, өөр өөр зүйл бариулах зэргээр ялгаатай мэдрэмж үүсгэх туршилт хийхэд оролцогчид зөвхөн толинд харагдаж байгаа гарынхаа үйлдлийг 2 гартаа нэгэн зэрэг мэдэрч байв. Энэ нь нэг ёсондоо мэдрэхүйн эрхтэнүүдийн мэдээллийн зөрөөтэй байдлаас үүдэлтэй тархины төөрөгдөл юм.

Эмчийн мэргэжилтэй Кэн Кимура хүнд хэцүү нөхцөлд эмчилгээ хийж олон хүний амийг аварчээ. Ердийн нөхцөлд хүний бие амиа алдах эрсдэлтэй нөxцөлд бараг ордоггүй. Бид бараг найдвартай хамгаалагдсан аюулгүй орчинд амьдарч байна. Гэтэл зарим хүмүүс өөрийн хүслээр эрсдэлтэй нөхцөлд орох дуртай байдаг. Кимура өөрөө ч Эверэстэд 36 цагийн турш авирч аюултай нөхцөлд орж байсан туршлагатай хүн юм.

Түүнд уулнаас бууж явахдаа цасан нурангад дайрагдаж 8 хамтрагчаа нэгэн зэрэг алдаж байсан тохиолдол бий. Мөн хүний бие эрсдэлтэй нөхцөл байдалд ямархуу гайхалтай хариу үйлдэл үзүүлэх чадвартай байдгийг нэг бус удаа өөрийн нүдээр үзжээ. Ийм тохиолдолд хүний бие амьд үлдэхийг эрмэлзсэн онцгой горимд шилждэг байна. Гэхдээ энэ бол ямар нэгэн үзэгдэл бус, хүний тархины гайхалтай чадваруудын нэг гэдэгт тэрээр итгэлтэй байна.

Харин Дифранческогийн тохиолдлыг Кимурагийн үзлээр хэрхэн тайлбарлах вэ? Цамхагийг онгоц мөргөсны дараа барилгаас зугтахыг оролдох үед түүний тархи бие махбодыг эсэн мэнд үлдээхийн төлөөх онцгой горимд шилжинэ. Хэт их хичээл зүтгэл гаргасны улмаас бие махбод энергиэ алдаж эхлэнэ. Улмаар хэт их энерги зарцуулагдах тохиолдолд хүний биеийн эрхтнүүд дотроос хэрэглээ хамгийн өндөр байдаг тархины энергийн хангамж дутагдаж эхлэнэ. Энэ үед тархины нэгэн гайхалтай чадвар ажиглагдах бөгөөд биеийн шаардлагагүй хэсгүүдийн энерги зарцуулалтыг хязгаарлаж тархинд ирэх энергийг нэмэгдүүлэх боловч энэ нь тийм ч их удаан үргэлжлэхгүй.

Тархины зулайн хэсэг энергийн дутагдалд орох нь орон зайтай харьцуулан өөрийгөө мэдрэх мэдрэмжинд ноцтой доголдол үүсэхэд хүргэнэ. Дараа нь чамархайн хэсэг энергийн дутагдалд орж харах, сонсох мэдрэхүйн мэдээлэлд үнэн зөв боловсруулалт хийх чадваргуй болно. Үүний улмаас сэтгэлийн хөөрөлд орж, сандарч мэгддэг. Өөрөөр хэлбэл харах, сонсох мэдрэмжээр хүлээн авсан мэдээлэл болон өөрийгөө оршин байгааг мэдрэх мэдрэмжээр тархинд үүсэх тухайн хүний өөрийн дүрслэлд гажилт гарна. Харин тархи тэдгээр мэдээллүүдийн зөрчилдөөнийг засварлаж, тэдгээрийг нэгтгэн нийлүүлэхийг оролдсон дүрслэл үүсгэдэг. Энэ дүрслэл тухайн хүний ойролцоо "гуравдагч хүн" байгаа мэтээр мэдрэгддэг байна. Дифранческо "гуравдагч хүн"-ийг зөв шийдвэр гаргахад ашиглаж амьд гарах замаа олжээ.

Ээж маань байсан, үл таних хүн байсан, аав байсан, гараа сунгангуут алга болсон, эрэгтэй хүн байсан, бурхан гэдэгт итгэлтэй байна, яаж ч бодсон би өөрөө байсан... Хүмүүс "гуравдагч хүн"-ийг өөрсдийнхөөрөө өөр өөрөөр хүлээж авч байгаа боловч түүнийг оршин байгааг нүдээр үзсэн олон хүн батлаж байна. Эрдэмтэд харин түүнийг таны өөрийн бие махбодын хуурмаг дүрслэл, түүнийг таны тархи үүсгэн бий болгож байгаа хэмээн таамаглаж, шинжлэх ухааны үүднээс тайлбарлахыг оролдож байгаа боловч үүнийг бүрэн батлах боломж хараахан байхгүй байна. Харин "гуравдагч хүн" хэн бэ гэдгийг яг таг хэлэх боломжгүй ч тэр бидэнд туслаж, бидний амь насыг аварсаар байгааг хэн ч няцааж чадахгүй билээ.


Эх сурвалж; National geographic documentary- Science of angels

НАСА сансарын станцын удирдлагын програмыг алджээ

НАСА-аас хулгайлагдсан компьютерт Олон улсын сансарын станцын удирдлагын програм агуулагдаж байсныг шинжээчид илрүүлжээ. Үнэндээ бол 2009 оны 4 сараас өнгөрөгч оны 4 сар хүртэлх хугацаанд тус агентлагт хамаарах зөөврийн компьютерийн 48 төхөөрөмж хулгайлагдаж, гээгдсэн нь нууцлал, хамгаалалтын арга хэмжээ хангалтгүй түвшинд байгаагийн нотолгоо болж байна. Хулгайлагдсан бусад компьютерүүдэд нууцлалын дугаарууд, одны орд, орион зэрэг хөтөлбөрүүдтэй холбоотой чухал мэдээллүүд агуулагдаж байжээ.

Гэхдээ эдгээр нь материалууд нөөцлөж хадгалсан (back up) хувилбараас сэргээгдсэн эсэхийг илрүүлэхээс илүүтэйгээр ажиллагсдын илтгэлд тулгуурлаж байгаа учир НАСА алдагдсан мэдээллүүдийн хэмжээг бүрэн тодорхойлж чадаагүй байна. Мөн сүүлийн 2 жилийн хугацаанд гэхэд л компьютер, програм хангамжийн нууцлалтай холбоотой зөрчил 5408 удаа гарчээ. Эдгээрийн ихэнхийг вирус зэрэг хорлонтой програмууд суулгах, хөндлөнгийн хүмүүс зөвшөөрөлгүйгээр сүлжээнд холбогдсон тохиолдлууд эзлэжээ. Энэ бүхэн НАСА-ийн үйл ажиллагаанд ноцтой хохирол учруулах кибер халдлагыг чадварлаг хакерүүд хялбархан хийх боломжтой байгааг харуулж байгаа юм.

Үүнээс гадна 1970-аад оноос хойш сарны чулуу, сүүлт од, солирын хэлтэрхий зэрэг 500 гаруй дээж хулгайлагдаж, алдагджээ. НАСА нийт 26000 дээжийг музей, судалгааны төвүүдэд ашиглуулж ирсэн нь сансарын үнэт зүйлсийг алдагдах эрсдэлийг нэмэгдүүлж байна. Нэгэн судлаач сарны дээжийг 36 жилийн өмнө зээлж авсан боловч судалгаандаа нэг ч удаа ашиглаагүй нь илэрчээ. Үүнээс гадна тэрээр 16 жилийн өмнө дууссан судалгаанд ашиглахаар зээлж авсан сарны 36 дээжийг одоо болтол буцааж өгөөгүй байна. Иймэрхүү 100 гаруй дээж хаана, хэний гарт байгаа нь удаан хугацаагаар тодорхойгүй байна.
эх сурвалж; mailonline

Рио Тинто төмөр замын бүрэн автомат сүлжээ байгуулна

Рио Тинто компани дэлхийд анхны, холын зайн, хүнд даацын автомат жолоодлогот төмөр замын сүлжээ байгуулахаар төлөвлөж байгаа тухай мэдэгдлээ. Уг сүлжээ баруун австрали дахь төмрийн хүдрийн уурхайг далайн боомттой холбох юм. Нийт 518 сая долларын өртөг бүхий төслийг 2014 оноос эхлэж 1 жилийн хугацаанд гүйцэтгэх төлөвлөгөөтэй байна. Энэ нь баруун австралийн уул уурхайн Pilbara бүс нутагт төмрийн хүдрийн үйлдвэрлэлтийг нэмэгдүүлэх, эрсдэл багатай, богино хугацаанд өртөгөө нөхөх хөрөнгө оруулалт болно гэж гүйцэтгэх захирал Sam Walsh хэлжээ.

Төмөр замын сүлжээнд бүрэн автоматжуулалт нэвтрүүлэх нь илүү үр ашигтай, хямд арга замаар өсөн нэмэгдэж буй Азийн зах зээлд эзлэх тус компаний байр суурийг хадгалахад туслах ажээ. Харин автомат галт тэрэгний шугам ашиглалтад орсноор 500 орчим ажлын байрыг цомхотгоход хүргэнэ гэсэн түгшүүр ажиллагсдын дунд гарч байна. Өнгөрөгч сард мэдээлснээр жилийн нийт орлого нь 5.8 тэрбум долларт хүрч буй тус компанийн автоматжуулалтын төслийн хүрээнд жолоочгүй том хэмжээний 150 тэргэнцэр, алсын удирдлагатай өрөмдлөгийн төхөөрөмжүүдийг байгуулна гэж мэдэгджээ.

Одоогийн байдлаар тус компани төмрийн хүдэр тээвэрлэх зориулалттай 9400 тэргэнцэр, 148 зүтгүүрийг тус тус оролцуулаад нийт 41 галт тэргээр уурхайгаас боомт хүртэлх 1500 км урт бүхий сүлжээгээр тээвэрлэлт явуулж байна. Дэлхийн төмрийн хүдрийн хамгийн том үйлдвэрлэгчдийн нэг Рио Тинто баруун австрали дахь уурхайн бүсийн олборлолтын жилийн хүчин чадлыг ирэх оны дунд үе хүртэл 230 сая тонноос 283 саяд хүргэхээр төлөвлөж байгаа бол 2015 оны дунд үе гэхэд хүчин чадлыг 353 сая тоннд хүргэхээр төлөвлөжээ.

Дашрамд дурдахад дэлхийн хөгжингүй орнуудад хүлэмжийн хийн ялгаралтыг бууруулах үүднээс төмөр замын тээвэрлэлтэд шатах түлш ашиглахаас татгалзах болж, цахилгаан тэжээлд бараг бүрэн шилжээд байна. Манайд томоохон уурхайнуудаас хил хүртэл төмөр зам татах, цаашид баруун аймгуудыг холбосон төмөр замын сүлжээ байгуулах томоохон төслүүд яригдаж зарим нь эхлэлийн шатандаа явж байгаа билээ.

Автомат төмөр зам байгуулахаа байг гэхэд ядаж зүтгүүрүүдээ цахилгаанаар ажилладаг болговол томоохон дэвшил болно. Үүнд шаардагдах цахилгааны эх үүсвэр, шугам сүлжээ, дэд бүтцийн байгууламжуудын ажил тодорхой хэмжээгээр шинэ ажлын байруудыг бий болгож, хүмүүсийн орлого, амьдралын түвшинг нэмэгдүүлэхэд эерэгээр нөлөөлөх учиртай билээ.


эх сурвалж, physorg

КТ сэтгүүлд хандав!?

Монгол хэлээр мэдээлэл хүлээн авах боломжтой хүмүүсийн тоо харьцангуй цөөхөн байдгаас үүдээд манай онлайн үйлчилгээний зах зээл бусад орнуудтай харьцуулахад хүртээмж багатай байдаг. Тэр дундаа дийлэнх интернет хэрэглэгч, уншигч, үйлчлүүлэгчдийн сонирхлыг тэр болгон татдаггүй сэдвээр төрөлжсөн үйл ажиллагаа явуулах тохиолдолд хүссэн хэмжээгээр амжилтад хүрэхгүй байх нь олонтоо. 3 жилийн өмнөөс технологийн чиглэлээр дагнан блог хөтлөж байгаагийн хувьд блогийн хандалтын тоо болон бусад мэдээллүүдээс ийм дүгнэлт хийхэд хүрдэг.

Компьютер, интернэт, мэдээллийн технологиор төрөлжиж, энэ чиглэээр манайдаа  бараг нэгдүгээрт тооцогдох Компьютер таймс сэтгүүл төлбөртэй онлайн хувилбараа гаргаад багагүй хугацааг өнгөрч байгаа билээ. Миний хувьд ч жил хагасын өмнөөс онлайнаар захиалан уншиж ирсэн. Төлбөртэй ямар ч төрлийн онлайн үйлчилгээнд хэрэглэгч үйлчлүүлэгчдийн санал сэтгэгдлийг хүлээн авч сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх, өөрөөр хэлбэл эргэх холбоо сайн ажиллаж байж амжилтад хүрдэг жишиг байдаг. emall.mn зэрэг манай зарим үйлчилгээнд ийм талын функц дутагдсанаас тэр болгон хэрэглэгчдийн хүсэл сонирхолд нийцдэггүй жишээ цөөнгүй бий.

КТ сэтгүүлийн хувьд форум ажиллуулан санал хүсэлт хүлээн авч нийтлэлдээ тусгаж ирсэн нь уншигчдыг татахад эергээр нөлөөлж байсан. Өнгөрсөн цаг дээр бичдэгийн учир нь сэтгүүлийн эргэх холбоо ажиллахаа болиод удаж байгаатай холбоотой юм. Форум гэхэд л өнгөрсөн оны 8 сараас хойш ажиллахаа больсон байна. Мөн веб хуудсанд өөрийн бүртгэлээр нэвтэрсэн ч баталгаажуулах код гарч ирэхгүй байгаа учир сэтгэгдэл үлдээх боломжгүй болжээ. Сэтгэгдэл бичигддэггүй асуудал зөвхөн надад, эсвэл манай интернет холболтоос үүдэлтэй байж магадгүй байж болох ч сүүлийн үед веб хуудасны мэдээллүүдэд сэтгэгдэл огт бичигдээгүй байгаагаас үзвэл сайтад зочилогч бүх хүнд хамаарч байгаа асуудал бололтой. Яагаад заавал санал сэтгэгдэл бичих гээд зүтгээд байна вэ гэсэн асуулт зарим хүнээс гарч магад.

КТ сэтгүүлд эхэн үедээ сонирхол татаж, мэдлэгт нэмэр болохуйц чанартай нийтлэлүүд гардаг байсан бол сүүлдээ бүдүүн дарга нарын нуршуу ярилцлага, zaluu.com мэтийн хулгайч сайтанцаруудын сурталчилгаа багагүй зайг эзлэх болов. Өнгөрсөн оны сүүлийн дугааруудыг ажиглахад 12 нүүр буюу сэтгүүлийн нийт агуулгын 20 хүртэл хувийг зөвхөн сурталчилгааны материал эзлэж байх жишээтэй. Бичлэгийн эхэнд дурдсанаар зөвхөн нийтлэлээр ашигтай ажиллана гэдэг хүндрэлтэй учир төлбөртэй сурталчилгааны материал нийтлэх нь зүйн хэрэг. Сурталчилгааны материалын эзлэх хувь 20 орчим хувиас хэтрэхгүй байвал хүлээн зөвшөөрч болно.

Гэтэл шинэ оны эхний дугаарын 65%-д сурталчилгааны материал нийтлэгджээ. Нийтлэгдэхдээ уламжлал болсон сонирхолтой булангуудаа зориуд хасч байгаад худалдаалахаар төлөвлөж байгаа компьютерийн каталогуудыг байршуулсан байх юм. Аливаа бүтээгдэхүүний каталог, брошурыг худалдаалагч байгууллагууд өөрсдийн зардлаар хэвлүүлж үнэ төлбөргүй тараадаг ёстой. Ерөөсөө ямар ч төрлийн сурталчилгааны материал хүмүүст үнэ төлбөргүй хүрдэг тогтсон жишиг бий.

Тийм байтал КТ сэтгүүл онлайн болон шууд хэлбэрээр төлбөрөө төлж сэтгүүлийг нэгэнт захиалан авсан хэрэглэгчиддээ сурталчилгааны материалыг хүчээр тулган худалдаалж байгаа нь худалдан авагч, захиалагчдаа үл хүндэтгэсэн хэрэг болж байна. Сурталчилгааны материалыг сонин хэвлэл зэргийг дагуулж тараах боломж бий. Сэтгүүлийн хавсралт хэлбэрээр нэмэлт хуудсууд гаргаад, уламжлал болсон нийтлэлийн үндсэн агуулгад нөлөөлөхгүйгээр тараасан бол асуудал байхгүй.

Дараагийн нэг асуудал нь өнгөрсөн жил онлайнаар захиалга хийгдэх үед paypall-ын тохиргоонд төлбөр автоматаар сунгагдахаар хийгдсэн байсныг тухайн үед анзаараагүй юм. Түүний дагуу 2 дахь жилийн буюу 2012 оны төлбөр өнгөрөгч 11 сард автоматаар төлөгдсөн боловч анх захиалага хийснээс хойш яг нэг жилийн дараа буюу өнгөрсөн сард онлайн сэтгүүлийг унших эрх хаагдав. Нэгэнт форумд хандах, сэтгүүлийн сайтад сэтгэгдэл бичих боломжгүй байгаа учир уг сайтад байрлах 3 хаягаар имэйл бичиж тодруулахыг хүссэн боловч сар гаруй хугацаа өнгөрч байхад нэгнээс нь ч хариу ирсэнгүй. Уул нь цагаан сарын урт амралт тохиож байгааг бодолцож хугацааг нэлээд нөөцтэй тооцоод байгаа юм.

Ингээд холбоо барих боломжтой гэж үзсэн аргууд маань амжилтгүй болсон учир онлайн ертөнцөд өөрт олдсон өчүүхэн орон зайгаа ашиглаж КТ сэтгүүлийнхэнд хариу хүлээж байгаагаа дуулгаж байна. Энэ бүхэн зөвхөн КТ сэтгүүлээр зогсохгүй онлайн үйлчилгээ үзүүлэгч бусад сайт, байгууллагууд үйл ажиллагаагаа сайжруулахад бага ч болов нэмэр болж магад гэдэг үүднээс mixx.mn сайтад давхар нийтлэж байна.

КТ сэтгүүлийнхээн; сурталчилгааг худалдаж авмааргүй байна, санал хүсэлтээ веб хуудас, форум, тэдгээртэй төстэй хэлбэрээр асууж тодруулж хариулт авч баймаар байна, төлбөрөө төлсөн учир сэтгүүлээ уншмаар байна, сэтгүүлийн үнэнч захиалагч, уншигчдын нэг хэвээр баймаар байна. Хэрэв та бүхэн сэтгүүлээ хааж, зөвхөн компьютерийн худалдаа эрхлэх гээгүй юм бол хариу өгч тус болно уу? Захиалгын төлбөрийн цөөхөн хэдэн төгрөгөнд харамсанддаа бус, хамгийн гол нь чанартай мэдээлэл авдаг сурвалжуудын маань нэг хэвээр байгаасай гэдэг үүднээс хандав.Шинэ оны эхний дугаарын хавтас буюу эхний нүүр, нийтлэлийн жагсаалт буюу 4-р нүүрийг өөрсдөд нь үлдээгээд бусад 58 нүүрэнд нийтлэгдсэн материалыг шүүж үзэхэд дараах байдалтай байна.

2-р нүүр; Moto.mn сайтын сурталчилгаа
3-р нүүр; Vipnews сэтгүүлийн сурталчилгаа
5-р нүүр; Гэрүгэ плюс компаны бүтээгдэхүүний сурталчилгаа
16-17-р нүүр; Телемакс комуникэшн команий захирлын хөдөлгөөнт интернетийн тухай ярилцлага, гэхдээ 6 асуултаас 5 нь зөвхөн тухайн компаний үйл ажиллагаанд чиглэсэн, сурталчилгааны хэлбэртэй
20-23-р нүүр; Самсунг Галакси SII ухаалаг утасны тухай ТОЙМ, Тэди төвийн тэддүгээр лангуунд худалдаж байгаа тухай. Зөвхөн ганцхан гар утасны тухай сэтгүүлийн бүхэл бүтэн 4 нүүрийг зарцуулсан байна.
25-27-р нүүр; Нэкст электроникс дэлгүүрт худалдаж буй Самсунг загварын blu-ray тоглуулагчийн танилцуулга
29-р нүүр; Манайд худалдаалж буй нөөтбүүкнүүдийн тухай тусгай катологийн нүүр.
30-31-р нүүр; Зөөврийн компьютерийн тухай маш ерөнхий ойлголтууд, гадаад үзэмж, дэлгэцийн хэмжээ, овор хэмжээ, дуу, видео тоглоом тоглуулах боломж гэх мэтийн хэний ч мэддэг, захын блогийн хуудаснаас олж болох мэдээлэл.
32-43-р нүүр; Катологууд бүхэл бүтэн 12 нүүрийг эзлэжээ. Түүний оронд 44-45-р нүүрэн дэх хүснэгт байхад л уул нь хангалттай.
53-55-р нүүр; Тусламж булан, Storemanagement дэлгүүрийн удирдлагын ситемийн хичээл. Ердийн уншигчдад түгээмэл бус, маш хязгаарлагдмал тоогоор хэрэглэгддэг програмын зааврыг цувралаар, олон дугаар, олон хуудас дамжуулж нийтлэх шаардлага байхгүй. Үүнийг уул нь худалдаалагч компани нь өөрсдөө жижигхэн товхимол болгон хэвлээд бүтээгдэхүүнийхээ баримт бичигт хавсаргадаг ёстой.
56-57-р нүүр; Төрөл бүрийн зар сурталчилгаа
59-р нүүр; Urlag.mn сайтын сурталчилгаа
60-р буюу арын нүүр - PC mall дэлгүүрийн бүтээгдэхүүний сурталчилгаа.
Нэгэнт эрх хаагдсан учир шинэ оны 2 дахь дугаарыг шинжих боломж байсангүй.