Хүний бодол санааг унших нь

Хүний тархи болон компьютерийн харилцан үйлчлэлийн хэрэгсэл (brain-computer interfeis)-үүд хэзээ нэгэн цагт саажилттай хүмүүсийг ярих боломж олгоно хэмээн төсөөлөгдөх боловч одоогоор ийм төрлийн судалгаа дөнгөж эхлэл төдий байна. Ийм төрлийн өвчтөнүүд ихэвчлэн нүдний анивчих хөдөлгөөнөөр бусад хүмүүстэй харьцдаг бөгөөд энэ нь цаг хугацаа их шаардагдсан, төвөгтэй хэлбэр юм. Америкийн Utah их сургуулийн эрдэмтэд хүний бодол санааг цахилгаан дохиолол хэлбэрээр хүлээн авч унших туршилт хийжээ. Туршилтын хүрээнд оролцогчдын нүүрний булчингуудын хөдөлгөөнийг удирдах болон хэл яриатай холбоотой тархины хэсэгт 16 ширхэг бичил электрод байрлуулсан байна.

Электродууд нь 40 микрон хэмжээтэй бөгөөд миллиметрийг хэд хэд хуваасан хэсгүүдэд бүлэг болгон байрлуулжээ. Дараагийн шатанд тийм, үгүй, халуун, хүйтэн, цангаж байна, өлсөж байна, баярлалаа, баяртай, их, бага гэсэн тодорхой утга агуулга бүхий 10 үгийг сонгон авч эдгээрийг төсөөлөн бодох үед туршилтад оролцогчдын тархинаас ялгарах цахилгаан дохиоллуудыг электродуудын тусламжтайгаар хүлээн авч судалсан байна. Туршилтад оролцогч өвчтөнүүдийг хэр зэрэг ядарсан байдлыг харгалзан үзэж үг тус бүрийг 31 -96 удаа давтаж төсөөлөн бодох үүрэг өгчээ. Туршилтын үр дүнд цахилгаан дохиоллуудаас тухайн үгсийг дунджаар 48 хувийн магадлалтайгаар таньсан байна. Мөн урьдчилан төсөөлөөгүй байсан үр дүн гарсан нь нүүрний булчингийн хөдөлгөөнийг удирдах тархины хэсэг ямар нэг хэмжээгээр идэвхждэггүй болохыг тогтоожээ.

Бодит байдалд хүний хэл ярианы үед тархины илүү өргөн хүрээнд идэвхжил ажиглагддаг бөгөөд энэ удаагийн туршилтаар дохиолол хүлээн авах тоног төхөөрөмжийн боломжоос шалтгаалан тухайн идэвхтэй хэсэс бүрийг хамруулж чадаагүй нь үр дүнд нөлөөлсөн хэмээн үзэж байна. Юутай ч хүний бодол санааг унших эхлэл тавигдаж энэ удаагийн судалгаа техник хангамжийн сайжруулалт зэрэг дараагийн шатны үйл ажиллагаанд нэмэр болохуйц үр дүнд хүрсэн хэмээн судлаач эрдэмтэд үзэж байна.

эх үүсвэр; technology review

0 сэтгэгдэл:

Сэтгэгдэл үлдээх