Xөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд зориулсан робот

Америкийн Ithaca коллежийн эрдэмтэд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд зориулан хөдөлгөөнт робот бүтээсэн байна. Уг робот нь Pioneer 3 робот, Wii тоглоомын тэнцвэрийн тавцан болон ердийн сандалаас бүрджээ. Тэнцвэрийн тавцан нь булангууддаа Bluetooth холболт бүхий даралт мэдрэгчүүдийг агуулах бөгөөд хүүхдийн биеийн хүндийн төвийн шилжилтийг мэдэрч хөдөлгөөнт роботын удирдлага хэлбэрээр ашиглагддаг байна. Хөдөлгөөнт роботыг 7 сараас дээш насны буюу сууж сурсан хүүхэд хэрэглэхэд тохиромжтой юм. Мөн эцэг эхчүүд болон асрагчдад зориулан утасгүй холболт бүхий joystick удирдлагаар хангах боломжтой юм. Энэхүү робот нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хүссэн зүгт хөдлөх боломж олгож, хүрээлэн байгаа орчинтой харьцаж сургахад эерэг нөлөө үзүүлдэг байна.
эх сурвалж; GearLog

0 сэтгэгдэл:

Сэтгэгдэл үлдээх