Компьютер, хүмүүсийн харилцан үйлдлийг танина

Оксфордын их сургуулийн эрдэмтэд тэврэх, үнсэх, гар барих зэрэг хүний үйл хөдлөлийг таних чадвартай програм боловсруулсан байна. Энэхүү програм нь кино, телевиз, хяналтын камерын зэрэг видео мэдээллүүдээс хоёр хүний хоорондын харилцан үйл хөдлөлийг автоматаар таних боломжийг олгож байна. Програмыг дүрсний мэдрэгч болон суралцах чадвар олгох алгоритмыг хослуулан бүтээжээ. Програмын суралцах үйл ажиллагаа хэд хэдэн алхамаас бүрдэх бөгөөд эхний ээлжинд хүний биеийн хөдөлгөөний онцлогийг видео мэдээллээс таньж мэдэрдэг байна.

Дараа нь хүний биеийн байрлалын нэгэн эгшний мэдээлэлтэй харьцуулан гараа даллах, нүүр аль чиглэлд хандаж байгааг ялган мэдэрдэг байна. Програмын бүх өгөгдлүүд үйлдэл тус бүрийн хэд хэдэн жишээнээс дундажлан тооцоологдох бөгөөд дараагийн хүний хөдөлгөөнийг таних загвар болон ашиглагддаг байна. Эрдэмтэд эхний ээлжинд хүмүүс хоорондоо гар барих, гараа даллах, тэврэх, үнсэх хөдөлгөөнүүдийг онцолжээ.
Эх сурвалж; oxford

ганцхан сэтгэгдэл:

гайхалтай. компьютер улам л ухаалаг болоод байх юм...

хариулах...

Сэтгэгдэл үлдээх