Реакторуудын хөргөлтөд өөрчлөлт гараагүй байна

Сүүлийн хоёр хоногийн байдлаар реакторуудын хөргөлт болон ялгарч буй цацрагийн хэмжээнд онц өөрчлөлт гараагүй байна. Реакторуудын ойр орчимд цацраг туяаны хэмжээ өндөр байгаа учир станцын ажилчидын гүйцэтгэж байсан далайн ус шахах ажлыг зогсоосон байна. Мөн дэлбэрэлтээс үүдсэн барилгын эврдэл гэмтэл хамгийн их байгаа 3-р реакторын түлшний бассейны хөргөлт шаардлагат хэмжээнд хүрэхгүй байгаа нь тодорхой болсон байна. 16-ны өдрийн хэмжилтээр Токио хотод 0.361 млЗв, Точиги хотод 0.388 млЗв болж цацрагийн хэмжээ өмнөх өдрийнхөөс тус тус гурав дахин буурсан байна. Мөн шинээр хийсэн хэмжилтээр Нагано хотод 0.107 млЗв, Ямагата хотод 0.114 млЗв буюу ердийн үеийнхээс өндөр үзүүлэлтүүд гарчээ.

17-ны өдөр
Реакторын барилгын ойролцоо агаар дахь цацрагийн хэмжээ цагт 250 млЗв хүрч хүн ажиллах зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (100 млЗв)-нээс илүү гарсан учир өмнөх өдөр төлөвлөгдөж байсан хөргөх зорилгоор нисдэг тэрэгнээс ус цацах ажлыг хойшлуулсан байсан юм. Харин 17-ны өдрийн өглөөний хэмжилтээр газрын гадаргаас 90 м өндөрт цацрагийн хэмжээ цагт 87 млЗв буюу зөвшөөрөгдөх хязгаарт хүрч буурсан учир цэргийн зориулалттай CH47 загварын 2 нисдэг тэрэгнээс барилга дээрээс ус цацах ажлыг хийсэн байна. Энэ үед нисдэг тэргийг хэт өндөрт нисгэх тохиолдолд салхины үйлчлэлээр усны ихэнх хэсэг хийсч сарних, эсрэгээр хэт бага өндөрт нисгэх тохиолдолд асгасан ус реакторыг гэмтээх аюултай байсан учир өндөрийн зохистой хэмжээг сонгоход нисгэгчдээс ихээхэн ур чадвар шаардагджээ. Нисэгчдийг цацраг туяаны хордлогоос сэргийлэх үүднээс реакторын барилгын ойролцоо нисдэг тэргийг агаарт түр зогсоох боломжгүй байсан учир реактор болон түлшний бассейн орчимд хангалттай хэмжээний ус асгаж чадаагүй байна. Мөн ус цацсаны дараа 3-р реакторын орчимд цацрагийн хэмжээ төдийлөн буураагүй байна.

Харин энэ өдрийн үдээс хойш цагдаагийн болон гал унтраах зориулалттай машинуудаар 3-р реакторын дээвэрт ус цацсан байна. Үймээн самууны үед ус цацаж хүмүүсийг тараах тусгай зориулалттай цагдаагийн машин 1 минутад 4 тонн усыг 100 м хол зайд цацах чадалтай боловч усны тусгал станцын дээвэрт хүрч чадаагүй байна. Харин гал унтраах 4 машинаар нийт 30 тонн орчим ус цацсан бөгөөд станцын дээвэр орчимд усны ууршилт ажиглагдсан учир тодорхой хэмжээгээр хөргөлт явагдсан гэж үзжээ. Энэ өдөр зогсолтын байдалд байгаа 5,6-р реакторуудын түлшний бассейнд мөн адил халалт ажиглагдаж эхэлсэн боловч одоогоор аюултай хэмжээнд хүрээгүй байгаа тухай мэдээлэгдлээ. Мөн зүүн хойд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээнээс 2-р реактор орчимд цахилгааны өндөр хүчдэлийн кабел татах ажлыг эхлүүлсэн байна. Фүкүшима Дай-Ичи АЦС-аас хойд зүгт 25 км зайд хийсэн хэмжилтээр цацрагийн хэмжээ цагт 80 мкЗв хүрч ердийн хэмжээнээс 1600 дахин, 60 км зайд орших хотод хийсэн хэмжилтээр цагт 18-20 мкЗв хүрч ердийн хэмжээнээс 400 дахин илүү гарчээ.

18-ний өдөр
Үдээс өмнө цахилгааны кабелийг 2-р реакторын турбины хэсэг хүртэл татсан байна. Турбин болон реакторын орчимд харанхуй байгаа, мөн цацрагийн хэмжээ өндөр байгаа нь кабел татах ажилд саад учруулж байна. Энгийн нөхцөлд ийм хэмжээний ажлыг хагас өдөрт гүйцэтгэдэг бол мөн ус цацах ажилтай давхцуулахгүй байх үүднээс 2-р реактороор дамжуулан 1-р реактор хүртэл 6900 в-ийн 1.5 км кабел татахад нийт 3 өдөр зарцуулж 19-ний өдөр дуусгахаар төлөвлөж байна. Энэ ажил хийгдсэнээр ослын үеийн реакторын хөргөлтийн системийг ажиллуулж хөргөлтийг илүү найдвартай явуулах, станцын удирдлагын хэсгийг ажиллагаанд оруулж одоо хүртэл хангалттай хэмжээнд хийгдэхгүй байгаа параметрүүдийн хэмжилт, хяналтыг бүрэн хийх боломж бүрдэх юм. Гэхдээ газар хөдлөлтөөс үүдэн насос болон цахилгаан хэлхээнд гэмтэл гарсан тохиолдолд хөргөлтийн системийг сэргээх ажил илүү их хугацаа зарцуулж магадгүй байна. Үүний зэрэгцээ 3, 4-р реактор луу кабел татах ажлыг мөн гүйцэтгэж байна.

Энэ өдрийн үдээс хойш гал унтраах 7 машинаар нийт 50 тонн орчим усыг 3-р реакторын дээвэрт цацсан байна. Химийн үйлдвэрт гарсан томоохон гал түймэр унтраах зориулалттай, 22 м өндөрөөс ус цацах чадвартай машинууд ашигласан нь өмнөх өдрийнхөөс илүү үр дүн үзүүлсэн байна. Реакторын хөргөлтийн бассейн нийт 1320 тонн усны багтаамжтай бөгөөд түлшний бортогыг бүрэн хэмжээгээр усанд булхуулахын тулд дор хаяж 500 тонн ус агуулах шаардлагатай юм. Усны түвшин одоогоор тодорхойгүй байгаа учир цахилгааны кабел татагдаж дуусах хүртэл гал унтраах машинаар ус цацах ажлыг үргэлжлүүлэхээр төлөвлөж байна.

АЦС-ын байдлыг агаараас хянахад туслах зорилгоор Global Hawk хэмээх автомат жолоодлогот нисэх онгоцыг америкчууд илгээсэн байна. Энэхүү онгоц нь зөвхөн америкийн цэргийн зэвсэглэлд нийт 20 ш ашиглагддаг бөгөөд 2000 м өндөрт 24 цагийн турш нисэх боломжтойгоос гадна хэт ягаан туяаны мэдрэгчийн тусламжтайгаар хиймэл дагуулынхаас илүү нарийвчлалтай зураг авч обьектийг хянах чадвартай юм. Мөн алсын зайнаас удирдагдаж цацраг идэвхт орчинд ажиглалт болон бичлэг хийх чадвартай роботыг япон улсын боловсролын яамнаас тус АЦС-д илгээсэн байна.

, ,

ганцхан сэтгэгдэл:

цахилгаантай болчихвол ч учиртай л даа

хариулах...

Сэтгэгдэл үлдээх