Хүний бодлыг хуулбарлан видео бичлэгт хувиргана

California, Berkeley-ийн их сургуулийн эрдэмтэд хүний бодол санааг хуулбарлан дэлгэц дээр видео хэлбэрээр үзүүлэхийг хичээж байна. Уран зөгнөл мэт сонсогдож болох ч энэ нь ирээдүйд эмч нарт комийн байдалд байгаа өвчтөний бодлыг унших, зүүд судлаач нарт хүний зүүдийг харуулах, тархи болон техникийн интерфейсийн тусламжтайгаар робот гар, хөлийг удирдах боломж олгох юм. Тархины мэдрэл судлаач Jack Gallant-аар удирдуулсан судалгааны баг хүний харааны ойг санамжийг унших тооцоолуурын төхөөрөмжийг тархины идэвхжлийг бүртгэх төхөөрөмж (MRI)-тэй хослуулан судалгаандаа ашигласан байна. Туршилтад 3 хүнийг оролцуулан киноны сурталчилгаа үзэж байх үед нь тэдний харааны мэдээллийг боловсруулах тархины хэсгийн цусны урсгалыг MRI-аар хэмжжээ.

Эхний ээлжинд туршилтад оролцогчдын тархины идэвхжлийг бичиж авсан байна. Энэ нь ямар дүрс хүний тархинд ямар хэлбэрийн идэвхжил үүсгэж байгааг мэдэх зорилготой юм. Туршилтын дараагийн шатанд оролцогчдод хэд хэдэн төрлийн киноны сурталчилгааны багцыг үзүүлж байх үед компьютерт тэдгээрийн тархины бичлэгээс ямар дүрс харж байгааг тааж мэдэх үйлдэл хийгджээ. Үүний дараа сэргээх алгоритмын тусламжтайгаар тархинаас уншсан мэдээллийг видео болгон дэлгэц дээр харуулсан байна. Туршилтын үед компьютер хүний бодлыг хэрхэн уншиж байсныг дараах видеонд харуулж байна.

Видео болон тархинаас уншсан дүрслэлүүд гайхалтай төстэй байгааг харж болно. Учир нь компьютер хүний тархины мэдрэлийн эсүүдийн идэвхжлийг шууд уншаагүй бөгөөд урьдчилан бичигдсэн сурталчилгааны бичлэгүүдээс тохирох зурган мэдээллийг сонгож байсантай холбоотой юм. Идэвхжил бүхий тархины мэдрэлийн эсүүд харьцангуй их энерги шаарддаг учир мэдрэлийн эсүүдийн өндөр идэвхжилтэй бүсэд цусны урсгал нэмэгддэг байна. MRI нь ердийн нөхцөлд тархины идэвхжлийг бүртгэж авдаг боловч мэдрэлийн эсүүдийн идэвхжлийг шууд хэмжих боломжгүй байдаг.

Мөн цусны урсгалын өөрчлөлт нь мэдрэлийн эсүүдийн богино хугацааны идэвхжлийг гүйцэж нэгэн зэрэг явагдаж чаддаггүй байна. Иймд өнөөг хүртэл хүний бодлыг видео болон дүрслэлд хувиргах төрлийн судалгаанд компьютерт урьдчилан хадгалсан зурган мэдээллүүдийг ашиглаж байна. Энэ удаагийн судалгааны гол ач холбогдол нь цусны урсгалын өөрчлөлтийн энгийн хэмжилтээс илүүтэйгээр тархины идэвхжлийн MRI мэдээллийг хувиргах компьютерийн загвар бүтээхэд чиглэж байна.эх сурвалж; singularity hub

,

ганцхан сэтгэгдэл:

Айхтар туршилт судалгаанууд их болох юмаа. Сааралаар сонин сайхан юу байна даа.

хариулах...

Сэтгэгдэл үлдээх