Робот камерийн систем бүтээжээ

Киноны онцлог дүрслэлийг түр зогсоож, объектийг 360 хүртэлх хэмээр олон талаас нь эргүүлэн харуулах технологи байдаг. Тэгвэл уг технологийг спортын тэмцээний шууд дамжуулалтын үед ашиглах боломж тун удахгүй бүрдэх бололтой. NHK телевиз үндсэн камерийн хөдөлгөөнийг 8 туслах камер нэгэн зэрэг дагаж, обьектийн дүрс бичлэг хийх робот камерийн систем бүтээсэн байна. Уг систем объектийн хөдөлгөөний тухайн эгшинг зогсоосон дүрслэлээр олон талаас нь харуулах чадвартай ажээ.

Кино бүтээхэд ашиглагддаг уламжлалт технологид хөдөлгөөнгүй камерууд ашиглагддагаас бичлэг хийх орон зай хязгаарлагдмал, объектийн хөдөлгөөнийг дагах боломжгүй байв. Тэгвэл шинэ робот камерийн систем тамирчин зэрэг идэвхтэй хөдөлгөөн хийж буй объектийг илүү өргөн орон зайд дагаж, янз бүрийн байрлалд зогсоосон дүрслэлийг бүтээх чадвартай болжээ.

Камер болгон 2 хөдөлгүүрээр тоноглогдсоноос гадна, үндсэн камерийн дурангийн мэдээлэл туслах камеруудад дамжих учир дүрслэлийг татаж томруулах, жижигрүүлэх боломжтой. Туслах камеруудын орон зайн чиглэлд бага зэргийн зөрөө гарах учир компьютерийн тусламжтайгаар засварлах боловсруулалт хийж обьектийн зогсоосон виртуал дүрслэлийг үүсгэдэг байна.

Тухайн эгшний бичлэг хийгдсэнээс хойш 1 минутын дараа онцлог дүрслэлийг үзүүлэх боломжтойгоос гадна спортын уралдаан тэмцээний шууд дамжулалтын үед ч одоогийн удаашруулж харуулах технологитой төстэй хэлбэрээр, олон талаас нь харуулж илүү ойлгомжтой илэрхийлэх боломжтой ажээ.


эх сурвалж, diginfo

0 сэтгэгдэл:

Сэтгэгдэл үлдээх